Onderhoud openbare ruimte

 • Beheer en onderhoud openbare ruimte

  De openbare ruimte is de ruimte die we samen hebben in Sliedrecht. Denk aan wegen en groen. Iedereen heeft er toegang tot. De gemeente zorgt voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.

 • Fixi

  Gebreken en ongemakken in de openbare ruimte van uw woonomgeving meldt u aan de Wijklijn. Denk bijvoorbeeld aan kapotte straatverlichting, een gat in het wegdek of een omgevallen boom.

 • Gladheidbestrijdingsplan gemeente Sliedrecht 2019-2020

  In de wintermaanden kan gladheid gevaarlijke situaties opleveren en voor de nodige overlast zorgen. Dit geldt voor het verkeer in het algemeen en voor ouderen, invaliden en ouders met kleine kinderen in het bijzonder. Ook bedrijven kunnen door gladheid in de problemen komen. Zij zijn moeilijk of zelfs niet meer bereikbaar en lijden daardoor schade.

 • Ongediertebestrijding

  Voor het bestrijden van alle soorten ongedierte op particulier terrein zijn inwoners zelf verantwoordelijk. U moet zelf een aanbieder benaderen om u te helpen in de bestrijding van ongedierte.

 • Onkruidbestrijding

  Onkruidbestrijding is het bestrijden van ongewenste begroeiing in het openbaar gebied.

 • Reinigen openbare ruimte

  De gemeente Sliedrecht reinigt regelmatig de openbare ruimte. U kunt hierbij denken aan de verharde wegen, pleinen, voetgangersplaatsen, etc. Ook worden afvalbakken geleegd.

 • Riool

  Informatie over particuliere rioolaansluiting en -onderhoud.

 • Storingen straatverlichting

  Hier vindt u meer informatie over de soorten storingen en de oplostijden van de openbare straatverlichting.

 • Werk aan de weg

  Wegomleidingen en overige werkzaamheden in de openbare ruimte