Werk aan de weg

De gemeente Sliedrecht is het hele jaar door bezig met onderhoud aan wegen en groen. Soms zijn hiervoor tijdelijke wegomleidingen nodig. U vindt hier een overzicht van het 'werk aan de weg'.

Buiten bezig in Sliedrecht

Buitenbezig week 24

Wegomleidingen

 1. Wekelijkse afsluiting Burg. Winklerplein vanaf woensdag 6 mei 2020
  Voor de weekmarkt is er in verband met Corona maatregelen een uitbreiding nodig.
  Daarom vindt er iedere week een afsluiting van de westelijke verbindingsweg plaats.
   
 2. Thorbeckelaan-noordzijde tussen Dr. Schaepmanstraat en De Savornin Lohmanlaan vanaf maandag 12 juli t/m vrijdag 29 oktober 2021 afgesloten voor al het verkeer.

  Thorbeckelaan tussen De Savornin Lohmanlaan en rotonde Stationsweg vanaf maandag 12 juli t/m vrijdag 29 oktober 2021 afgesloten voor al het verkeer.
  Thorbeckelaan-zuidzijde t.h.v. de kruising met de Kamerlingh Onneslaan vanaf maandag 12 juli t/m vrijdag 6 augustus 2021 afgesloten voor al het verkeer.

  In verband met werkzaamheden t.b.v. aanleg warmtenet.
  Staatsliedenbuurt is alleen bereikbaar via de rotonde Simon Stevinstraat en De Savornin Lohmanlaan.

 3. Scheldelaan, oostelijk deel Grevelingenlaan en Volkerakstraat in 5 fases afgesloten voor al het verkeer van dinsdag 25 mei t/m vrijdag 23 juli
  In verband met herstraatwerkzaamheden.

 4. Zuidelijk deel IJsbaan in delen afgesloten voor al het verkeer van maandag 31 mei t/m vrijdag 30 juli
  In verband met herstraatwerkzaamheden.

 5. Talmastraat in drie delen van noord naar zuid afgesloten voor al het verkeer van maandag 31 mei t/m vrijdag 23 juli
  In verband met verwijderen asfalt en herstraatwerkzaamheden.

 6. Craijensteijn, ernstige verkeershinder! Vanaf maandag 17 mei t/m vrijdag 23 juli
  Werkzaamheden in verband met uitbaggeren van de sloot/vijver en het aanbrengen van voorbelasting t.b.v. reconstructie van deze weg.

 7. Tijdelijke afsluiting Hondenuitrengebied Tolsteeg vanaf 11 maart gedurende ca 2 maanden, in verband met werkzaamheden ihkv vergroten biodiversiteit groengebied Prickwaert/Reinenweer. Gedurende de tijdelijk afsluiting kunnen honden uitgelaten worden in het Hondenlosloopgebied-West, dit is het park/groengebied vanaf Reinenweer 47 tot aan de Tolsteeg of de overige Hondenuitrengebieden en het Hondenlosloopgebied-Oost in Sliedrecht.

 

Overige werkzaamheden, op diverse plaatsen: 

 

 • heesters en hagen knippen en scheren
 • bomen controleren op veiligheid en gezondheid
 • vegen met veegwagen 
 • zwerfvuil verwijderen
 • openbare verlichting vervangen