Openbare orde en veiligheid

Een veilig en leefbaar Sliedrecht maken we samen. Bijvoorbeeld met politie, brandweer, Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid en verschillende organisaties in Sliedrecht. En met u natuurlijk!

De burgemeester is verantwoordelijk voor handhaving van de openbare orde en veiligheid. Hiervoor mag hij bijvoorbeeld een tijdelijk huisverbod opleggen bij huiselijk geweld. En drugspanden sluiten. Verder kan hij samenscholingen verbieden. Ook kan hij – in overleg met het Openbaar Ministerie - cameratoezicht inzetten en preventief fouilleren. Meer over de bevoegdheden van de burgemeester leest u op www.burgemeesters.nl.

Samenwerking

Om Sliedrecht veilig en leefbaar te houden, werkt de gemeente Sliedrecht samen met:

  • Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
  • brandweer
  • politie
  • buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's)
  • vrijwilligers
  • Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ)
  • Verschillende organisaties in Sliedrecht

We werken bijvoorbeeld samen voor een veilige jaarwisseling. Of als het gaat om coffeeshopbeleid of preventie- en handhavingsplannen voor drank en horeca. Ook vragen we veel partijen om mee te denken met het integraal veiligheidsplan.

Handhaving

Om de openbare orde te handhaven werken we vooral veel samen met de politie. Naast 'gewone' agenten zetten we hierbij ook wijkagenten, suswachters en buitengewoon opsporingsambtenaren in.

  • De wijkagent is vaak op straat te vinden en kent de buurt goed. Hij of zij is echt het gezicht in de wijk. Met als gevolg: minder criminaliteit en meer tevreden bewoners.
  • Suswachters houden tijdens het uitgaan toezicht in het centrum.
  • Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) hebben een belangrijke rol om Sliedrecht leefbaar te houden. Ze zien vooral toe op kleine ergernissen. Zoals vervelend gedrag of verkeerd aangeboden huisvuil. Of verkeerd geparkeerde auto's en hondenpoep. U herkent de boa's aan hun uniform met boa-insigne.

Taken van de politie

De politie is vooral bezig met de aanpak van zichtbare criminaliteit, zoals geweld, winkeldiefstal en vernielingen (vandalisme). Samen werken we daarnaast bijvoorbeeld aan het opsporen van georganiseerde misdaad. Denk hierbij aan het witwassen van zwart geld, afpersing en internetcriminaliteit. Of de handel in drugs (hennep- en wietplantages), wapens en gestolen auto's.