Openbare orde en veiligheid

Sliedrecht is veilige en leefbare gemeente. Om dit ook zo te houden, en waar mogelijk nog veiliger en leefbaarder te maken, werkt de gemeente samen met bijvoorbeeld de gemeente, politie, brandweer en diverse instanties en initiatieven in Sliedrecht.

 • Branden en calamiteiten, technische hulpverlening

  De brandweer biedt directe hulp bij het beperken of bestrijden van elke noodsituatie. Een voorbeeld hiervan is brandbestrijding en directe hulpverlening bij verkeersongelukken. De hulpverlening is voor de gemeente een verplichte taak. Deze ligt vast in de brandweerwet.

 • Handhaving van de openbare orde

  Om de openbare orde te handhaven werkt Sliedrecht veel samen met de politie. Zo worden in Sliedrecht naast de gewone agenten ook buurtagenten, buitengewoon opsporingsambtenaren en suswachters ingezet om de openbare orde te handhaven.

 • Openbare orde en veiligheid

  De handhaving van de openbare orde en veiligheid valt binnen de verantwoordelijkheden van de burgemeester. Bij deze verantwoordelijkheid hoort ook een aantal bevoegdheden om te kunnen optreden als omstandigheden daar om vragen.

 • Rampen en Crisis

  Binnen de gemeente Sliedrecht kennen we verschillende risico’s. U kunt hierbij denken aan de risico’s bij het spoor, op het water of de weg en bij bedrijven. De gemeente neemt zoveel mogelijk maatregelingen om deze eventuele rampen te voorkomen.

 • Risico- en crisisbeheersing

  Een grote brand, hoogwater, een ontploffing in een chemische fabriek, of zelfs een terroristische aanslag... Een ramp valt niet altijd te voorkomen. Maar we kunnen ons er wel op voorbereiden!

 • Routering gevaarlijke stoffen

  Op grond van artikel 18 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs) kan de gemeenteraad op haar grondgebied wegen of wegdelen aanwijzen, waarover de krachtens artikel 12 van de Wvgs aangewezen gevaarlijke stoffen bij uitsluiting mogen worden vervoerd. De gemeente is voornemens een aantal wegen aan te wijzen als route gevaarlijke stoffen.

 • Veilig Ondernemen

  Een onveilige omgeving in winkelgebieden en op bedrijventerreinen zorgt voor veel schade en overlast en heeft invloed op het werken en ondernemen in Sliedrecht. Om een veilige omgeving te waarborgen, is het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) ontwikkeld door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

 • Veiligheid in uw buurt en op straat

  De gemeente Sliedrecht wil voor al haar inwoners een veilige buurt, waar u fijn kunt wonen en kinderen veilig kunnen spelen. Sociale contacten in de buurt hebben een grote invloed op het gevoel van veiligheid. In buurten waar meer sociale contacten zijn, is de sociale controle hoger en voelen buurtbewoners zich veiliger.

 • Wat moet u doen als de sirene gaat?

  Eén keer per maand worden om 12.00 uur de sirenes getest. Dit is altijd op de eerste maandag van de maand. Als u dan de sirenes hoort, is er niets aan de hand. Gaan de sirenes op een ander moment af, dan is er wel iets aan de hand.