Openbare orde en veiligheid

Sliedrecht is veilige en leefbare gemeente. Om dit ook zo te houden, en waar mogelijk nog veiliger en leefbaarder te maken, werkt de gemeente samen met bijvoorbeeld de gemeente, politie, brandweer en diverse instanties en initiatieven in Sliedrecht.

 • Branden en calamiteiten

  Brand of een andere noodsituatie? De brandweer biedt direct hulp. Ook bijvoorbeeld bij verkeersongelukken of het vrijkomen van gevaarlijke stoffen. De brandweer heeft ook een duikteam voor hulp in het water.

 • Openbare orde en veiligheid

  Een veilig en leefbaar Sliedrecht maken we samen. Bijvoorbeeld met politie, brandweer, Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid en verschillende organisaties in Sliedrecht. En met u natuurlijk!

 • Ramp of crisis

  Een grote brand, hoogwater, een ontploffing in een chemische fabriek of zelfs een terroristische aanslag... Een ramp is niet altijd te voorkomen. Maar we kunnen ons er wel op voorbereiden!

 • Als de sirene gaat?

  Elke eerste maandag van de maand om 12.00 uur testen we de sirenes. Op die maandag is er dus geen alarm en hoeft u niks te doen. Gaan de sirenes op een ander moment af, dan is er wel iets aan de hand.

 • Gevaarlijke stoffen

  In Sliedrecht mag u geen gevaarlijke stoffen over de weg vervoeren. Denk aan brandbare gassen zoals LPG en propaan en giftige gassen zoals chloor en ammoniak. Of stoffen die kunnen ontploffen, zoals munitie en vuurwerk.

 • Veilig Ondernemen

  Veilige winkelgebieden en bedrijventerreinen zijn prettig voor ondernemers, werknemers én bezoekers. In Sliedrecht werken we daarom met het Traject Veilig Ondernemen. Dit staat voor een veilige omgeving.

 • Veiligheid in uw buurt en op straat

  De gemeente Sliedrecht wil dat iedereen in een veilige buurt kan wonen, waar kinderen veilig kunnen spelen. U kunt hier zelf aan mee helpen. Bijvoorbeeld via Buurttoezicht of Burgernet.

 • Vuurwerk in de gemeente Sliedrecht

  Op deze pagina kun je meer informatie lezen over de jaarwisseling, overlast van vuurwerk en de handhaving daarvan in Sliedrecht. Samen zorgen we voor een veilig Sliedrecht!