Veilig Ondernemen

Een onveilige omgeving in winkelgebieden en op bedrijventerreinen zorgt voor veel schade en overlast en heeft invloed op het werken en ondernemen in Sliedrecht. Om een veilige omgeving te waarborgen, is het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) ontwikkeld door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Ondernemers in winkelgebieden en bedrijventerreinen maken samen met de gemeente, politie en brandweer afspraken om overlast, criminaliteit en onderhoud aan te pakken. De veiligheidsproblemen worden in kaart gebracht, oplossingen gezocht en maatregelen genomen. Hierbij kunt u denken aan maatregelen zoals:

  • bewustwordingsbijeenkomsten en preventietrainingen op het gebied van overvallen, winkeldiefstal en agressie
  • betere openbare verlichting, het bestrijden van onkruid, herstel van allerlei onvolkomenheden in het winkelgebied
  • georganiseerd toezicht
  • brandpreventie

Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO-ster) geeft een duidelijk signaal af aan het winkelend publiek, maar ook aan mensen met minder goede bedoelingen.

In Sliedrecht zijn KVO-sterren uitgereikt aan het winkelgebied Kerkbuurt en Ondernemersvereniging van het Burgemeester Winklerplein.