Herinrichting Elzenhof (vanaf huisnummers 141 t/m 213)

De Elzenhof (vanaf huisnummers 141 t/m 213 - deelgebied 12) krijgt een opknapbeurt. De gemeente gaat onder andere de openbare ruimte ophogen, de riolering, de bestrating en het groen vervangen.

De openbare ruimte van de Elzenhof vanaf huisnummers 141 t/m 213 is aan zetting onderhevig. Hiermee bedoelen we dat het niveau van de bestrating en het groen inmiddels tot ver onder de bouwpeilen van de woningen (onderheid) is gezakt. Het bestaand gemengd riool in de Elzenhof is aan vervanging toe. Dat geldt ook voor de verhardingen van de rijbaan en de trottoirs. Door het ophogen van de openbare ruimte is het groen niet te handhaven en moet opnieuw worden aangeplant. Tot slot voldoet de huidige inrichting van de Elzenhof niet meer aan de eisen van deze tijd. Daarom gaan we de openbare ruimte van de Elzenhof ophogen. Met nieuwe materialen en aanplant van groen wordt de Elzenhof opnieuw ingericht. Na de herinrichitng voldoet de Elzenhof weer aan de eisen en wensen die worden gesteld aan het openbaar gebied. De Elzenhof is weer toekomstbestendig.

Ontwerp

In februari 2021 hebben we aan de bewoners en belangstellenden gevraagd naar wat er speelt in de buurt. Welke aanpassingen zien zij graag? Of wat moet juist blijven? We hebben ook gevraagd om na te denken over verkeer en parkeren in de straat. En aan de inrichting met bijvoorbeeld groen en verlichting. Op basis van de reacties hebben we een voorlopig ontwerp gemaakt. Woensdagavond 8 september hebben we een inloopavond georganiseerd. Bewoners konden daar vragen stellen en het voorlopige ontwerp inzien. Alle reacties, adviezen en opmerkingen hebben geleid tot een definitief ontwerp. 

Download hier het voorlopige ontwerp:

Reageren op de ontwerpen kon tot 30 september 2021. Inmiddels zijn alle reacties verzameld en deze worden behandeld.

Het voorlopig ontwerp treft u ook hieronder aan. 

Voorlopige ontwerp herinrichting Elzenhof/dsresource?objectid=26f2dc78-fb90-4b59-96a0-08e7125b72ba

 

Planning

We werken het definitief ontwerp uit tot een bestek en uitvoeringstekening. We voeren grond onderzoeken uit en controleren de ligging van kabels en leidingen. Dit alles neemt meer tijd in beslag dan we eerst dachten. We verwachten na de zomervakantie de aanbesteding de starten zodat we in het voorjaar van het nieuwe jaar 2023 de 'schop in de grond' kunnen zetten. 

  • Voorbereiding Q1 t/m Q4 2021
  • Onderzoek en uitwerking Q1 t/m Q3 2022
  • Start uitvoering werkzaamheden Q2 2023

Werkzaamheden

  • Vervangen van het bestaand gemengd riool, verhardingen van de rijbaan en de trottoirs
  • Ophogen openbare ruimte
  • Aanplant van groen

Betrokken partijen

Ingenieursbureau Adcim B.V


Contact

Heeft u vragen over dit project? Neem contact op met projecten@sliedrecht.nl.