Plannen en projecten

 • Aanleg fietspad Craijensteijn

  De gemeente Sliedrecht gaat aan de zuidzijde van de Craijensteijn een fietspad in twee richtingen aanleggen. Het fietspad ligt tussen sporthal De Basis en de verkeerslichten op de Deltalaan. Ook de bushalte Deltalaan van R-Net krijgt een nieuwe uitstraling.

 • Aanleg warmtenet

  Sliedrecht werkt aan een duurzame toekomst. Dat doen we onder andere door stap voor stap van het aardgas af te gaan. Zo verminderen we de uitstoot van broeikassen. Sinds 2018 werken de gemeente Sliedrecht, Tablis Wonen en HVC samen aan het warmtenet Sliedrecht.

 • Aansluiting regionale fietsroute

  De gemeente Sliedrecht gaat de fietsverbinding tussen station Sliedrecht en het dorpscentrum aantrekkelijker en beter zichtbaar maken. De verbeterde fietsverbinding sluit gelijk aan op de regionale fietsroute. De werkzaamheden worden in twee fases uitgevoerd.

 • Burgemeester Winklerplein

  Het Burgemeester Winklerplein krijgt een nieuw jasje. Met als doel: zorgen voor een nog mooier en bruisender winkelcentrum.

 • De Nieuwe Winkelstraat - Kerkbuurt

  De Kerkbuurt is het centrale winkelhart van Sliedrecht. Onder de noemer 'De Nieuwe Winkelstraat' geven pandeigenaren en ondernemers samen met de gemeente het winkelgebied een impuls.

 • Dijkvisie Sliedrecht

  De mooie, historische dijken in Sliedrecht bepalen voor een belangrijk deel het dorpse karakter van onze gemeente. Dat willen we zo houden. Dit staat in de Dijkvisie Sliedrecht. Deze Dijkvisie is de richtlijn voor ontwikkelingen op en aan het dijklint.

 • Herinrichting Achterom

  De gemeente Sliedrecht gaat de fietsverbinding tussen station Sliedrecht en het dorpscentrum aantrekkelijker en beter zichtbaar maken. De verbeterde fietsverbinding sluit gelijk aan op de regionale fietsroute. De werkzaamheden worden in twee fases uitgevoerd. Fase 1 (Herinrichting fietspad Stationsweg-noord en Goeman Borgesiusweg-west) is september 2021 afgerond. Fase 2 (Herinrichting Achterom) staat gepland voor medio 2022.

 • Herinrichting Elzenhof

  De Elzenhof (deelgebied 12) krijgt een opknapbeurt. De gemeente gaat onder andere de openbare ruimte ophogen, de riolering, de bestrating en het groen vervangen.

 • Herinrichting Jacob Catsstraat Zuid

  De Jacob Catsstraat e.o. krijgt een opknapbeurt. De gemeente gaat onder andere een deel van de riolering en bestrating vervangen.

 • Herinrichting Kerkbuurt-Oost

  Om de leegstand van winkels tegen te gaan we in de aanloopstraten van Kerkbuurt-Oost meer ruimte voor bijvoorbeeld wonen en werken ontwikkelen. Dit project maakt onderdeel uit van het plan 'De Nieuwe Winkelstraat'.

 • Herinrichting P.C. Hooftlaan

  De P.C. Hooftlaan krijgt een flinke onderhoudsbeurt. We maken de verzakte openbare ruimte weer in orde en vervangen de oude en versleten verharding. En we zorgen dat de inrichting weer voldoet aan de eisen en wensen van deze tijd.

 • Herinrichting Professorenbuurt

  Onderhoud in Professorenbuurt. Het riool, de verharding en het groen zijn toe aan vervanging. We kiezen zoveel mogelijk voor een duurzame inrichting.

 • Herinrichting Rivierenbuurt Zuid

  De Rivierenbuurt-Zuid is toe aan onderhoud. De gemeente wil deze buurt daarom in 2021 'revitaliseren'. We doen dan niet alleen onderhoudswerk, maar richten de wijk ook opnieuw in. Zodat deze weer voldoet aan de eisen en wensen van nu en later.

 • Herinrichting Staatsliedenbuurt

  De Staatsliedenbuurt in Sliedrecht krijgt een flinke opknapbeurt. Er worden woningen gesloopt en nieuwe gebouwd. Ook de openbare ruimte krijgt een nieuwe inrichting.

 • Herinrichting Stormrand e.o.

  De locaties Stormrand, Leiakker, Padakker, Overlaat en Hoepel Oost e.o. krijgen een opknapbeurt. De gemeente gaat onder andere de bestrating ophogen.

 • Nieuwbouw Baanhoek 471

  Op de locatie Baanhoek 471 worden negen woningen door Merwestreek Ontwikkeling 1 B.V. gebouwd. De woningbouw op deze locatie draagt bij aan de woningbehoefte van de gemeente Sliedrecht.

 • Nieuwbouw Baanhoek-West

  Aan de westkant van Sliedrecht krijgt de nieuwe wijk Baanhoek-West steeds meer vorm. Het is een eigentijds tuindorp met veel groen en water. Ook duurzaamheid is belangrijk: veel woningen hebben zonnepanelen en zijn energiezuinig.

 • Nieuwbouw Wilhelminakwartier

  Op het terrein van het voormalig Albert Schweitzer Ziekenhuis (tussen de Wilhelminastraat en de Kerkbuurt) gaat Crossing Borders Development woningbouw realiseren.

 • Ombouwen bushaltes R-net

  De provincie Zuid-Holland en de gemeente Sliedrecht gaan de bestaande bushaltes Deltalaan, Maaslaan en Stormrand in 2021 in een nieuw jasje steken.

 • Onderhoud en reconstructie Parallelweg

  De Parallelweg is toe aan groot onderhoud en een reconstructie. Voor de verkeersveiligheid en bereikbaarheid zijn er aanpassingen nodig bij de kruispunten vanuit de Nijverwaard op de Parallelweg en het kruispunt Parallelweg met de A15.

 • Sliedrecht Buiten/ Stationspark III

  Ten noorden van de Betuweroute komt een recreatief knooppunt: Sliedrecht Buiten. Hier kunt u straks wandelen en iets eten en drinken. Ook de voetbalclub VV Sliedrecht krijgt een plek in Sliedrecht Buiten.

 • Stationspark II

  Op bedrijventerrein Stationspark II is ruimte voor nieuwe kantoren. Er zijn vier kavels. Stationspark II ligt tussen de spoorzone en de A15, naast Stationspark I.

 • Uitbreiding begraafplaats Sliedrecht

  De begraafplaats wordt uitgebreid op zes verschillende locaties. Ook komt er een nieuw beheerdersonderkomen en een gedeelte van het voorplein krijgt een aantal aanpassingen.

 • Vogelbuurt

  De Vogelbuurt krijgt nieuwe riolering. Daarna gaan we aan de slag met het warmtenet. Hiermee gaat Vogelbuurt op weg naar een aardgasvrije toekomst.