Gebiedsontwikkeling locatie Groen van Prinsterer en herinrichting Jacob Catsstraat en omgeving

De gemeente Sliedrecht maakt werk van de herinrichting van de Jacob Catsstraat en woningbouw op de plek van de voormalig Groen van Prinstererschool. Deze week hebben omwonenden een brief ontvangen waarin zij worden geïnformeerd over de gebiedsontwikkeling.

Besluit toekomstige invulling van locatie Groen van Prinsterer en omgeving

De voormalig Groen van Prinstererschool is eigendom van de gemeente Sliedrecht. De gemeente wil deze vastgoedlocatie al langere tijd een nieuwe bestemming geven, maar zag verschillende opties voor de manier waarop de grond in de toekomst kan worden gebruikt. Op 13 december 2022 heeft de gemeenteraad het besluit genomen dat locatie Groen van Prinsterer beschikbaar komt voor het bouwen van woningen. De bedoeling is dat er woningbouw komt voor starters en/of senioren. In hetzelfde besluit heeft de gemeenteraad kaders meegegeven voor de herinrichting van de Jacob Catsstraat en omgeving. Het parkeerterrein en een gedeelte van de Jacob Catsstraat en Frans Halsstraat worden opnieuw ingericht met aandacht voor het toevoegen van groen waar mogelijk.

Omgevingsgesprekken over de plannen

De gemeente is de herinrichtingswerkzaamheden en het woningbouwproject op dit moment aan het voorbereiden. De bewoners en ondernemers die rondom het projectgebied wonen worden daarbij betrokken. Zij worden meegenomen in de conceptplannen voor de herinrichting Jacob Catsstraat en omgeving en mogen meedenken over het definitieve ontwerp. Voor het woningbouwplan worden de omwonenden gevraagd om mee te denken over het woningbouwplan; wat moet er gebouwd worden en voor wie? Denk bijvoorbeeld aan de maximaal toegestane bouwhoogte, doelgroep en prijsklassen. Deze ‘randvoorwaarden’ geeft de gemeente mee aan de ontwikkelaar die de woningen ontwerpt, bouwt en verkoopt.

De werkzaamheden voor de woningbouwontwikkeling en het (her)inrichten van de openbare ruimte verschillen van elkaar en worden daarom volgens een eigen planning opgepakt. Het uitvoeren van de herinrichtingswerkzaamheden staat gepland eind 2024/begin 2025. De marktuitvraag voor de woningbouwontwikkeling wordt naar verwachting voor de zomer van 2024 opengesteld.