Terugblik informatieavond nieuwe brandweerkazerne

Dinsdag 23 januari was de informatieavond voor de nieuwe brandweerkazerne. Met een mooie opkomst van bewoners, inwoners en raadsleden kijkt de gemeente positief terug op deze avond.

Van de aanwezigen waren de meeste positief over het nieuwe ontwerp van de kazerne in het oude politiebureau. Er waren ook enkele vragen en zorgen over de parkeerdruk in de nieuwe situatie en de ontsluiting van de calamiteitenroute op de Stationsweg. Hier zal de gemeente bij de verdere uitwerking van de buitenruimte rekening mee proberen te houden.

We verwachten te starten met de bouwwerkzaamheden pas eind 2024. Zodra een precieze datum bekend is worden de omwonenden geïnformeerd. Op dit moment loopt het vergunningsverleningstraject. Na de verlening van de vergunning kunt u, als u belanghebbende bent, bezwaar maken. De wijze waarop u bezwaar kan maken staat vermeld bij de bekendmakingen in Het Kompas en Sliedrecht24. Vooruitlopend op de start van de werkzaamheden zal Stedin een transformator verplaatsen.

Meer informatie over dit project? Kijk op onze speciale projectpagina nieuwbouw brandweerkazerne.

02-Impressie Nieuwe brandweerkazerne_3