Nieuwbouw Wilhelminakwartier

Op het terrein van het voormalig Albert Schweitzer Ziekenhuis (tussen de Wilhelminastraat en de Kerkbuurt) gaat Crossing Borders Development woningbouw realiseren.

Het realiseren van woningbouw op deze locatie draagt bij aan de woningbehoefte van de gemeente Sliedrecht en speelt in op de gewenste groei van de woningvoorraad binnen Sliedrecht. De appartementen zijn energiezuinig en er is veel aandacht voor groen in de directe omgeving. En onder de gebouwen wordt een parkeergarage gerealiseerd. In totaal worden er 100 appartementen voor starters, senioren, eenpersoonshuishoudens en doorstarters door projectontwikkelaar Crossing Borders Development gerealiseerd. 

Participatie

Tijdens het ontwerp van het plan heeft Crossing Borders Development op diverse momenten overleg gevoerd met de directe omgeving. Zo hebben omwonende meegedacht over de inrichting van de buitenruimte en is er in goed overleg voor gezorgd dat zo veel mogelijk bestaande bomen, zoals de esdoornbomen aan de Wilhelminastraat, worden behouden. 

Planning

Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor dit project zijn sinds april van dit jaar gereed. Nu gaat de  uitvoeringsfase van het project van start. De koers is om in het 3de kwartaal van 2021 te starten met de bouw. Inmiddels is 90% van de woningen verkocht. 

  • Start bouw (september 2021)
  • Oplevering woningen (februari 2023)

Locatie (met overzichtskaart)

Woningbouw Wilhelminakwartier Sliedrecht

Betrokken partijen

Projectontwikkelaar Crossing Borders Development

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over dit project? Neem dan contact op met info@cb-development.nl of 078-2210102