Maatregelen verbetering verkeersveiligheid Ouverture

Autoverkeer

  • Afremmen snelheid: Kruispuntplateaus ter hoogte van de aansluitingen met de Gershwin- en Bernsteineiland. Ook wordt hierdoor het in- en uitrijden van de Eilanden comfortabeler.
  • Afkruizen van de kruispuntvlakken: Hierdoor mag het autoverkeer op de Ouverture ter hoogte van de aansluitingen met de Eilanden niet stilstaan. Het is zo eenvoudiger en veiliger om vanuit de aansluitingen in te voegen in de wachtrij tijdens de spitsmomenten.
  • 50 kilometer per uur markeringen op de weg.

Fietsverkeer

  • Ter hoogte van de fietsbrug komt één fietsoversteek. Deze oversteek is vanuit de wijk en vanuit Papendrecht een doorgaande fietsroute. Het verkeer op de Ouverture hoeft dan maar op één locatie overstekende fietsers te verwachten. Dit verhoogt de veiligheid. 
  • Duidelijke markering en bebording: Op de weg komen pijlen dat de fietsoversteek in twee richtingen is. Ook komt er duidelijke bebording en het rode asfalt wordt vervangen door grijs asfalt.
  • Ter hoogte van de aansluitingen met de Gershwin- en Bernsteineilanden verdwijnen de fietsdoorsteken. Uit onderzoek blijkt, dat weinig gebruik wordt gemaakt van deze oversteken. De fietsers hebben de mogelijkheid om lopend, via de voetgangersoversteken de Ouverture over te steken.

GEEN voorrang voor fietsers

De Ouverture is een 50 kilometer per uur weg met een doorstromingsfunctie voor gemotoriseerd verkeer. Een fietsoversteek mag alleen in de voorrang op een 30 kilometer per uur weg. Een fietsoversteek in de voorrang heeft een negatieve invloed op de doorstroming. 

Voetgangers

  • De oversteken voor voetgangers blijven bestaan en behouden hiermee de meest directe weg de wijk uit.
  • Ter hoogte van de fietsbrug komt er geen zebrapad. Voetgangers kunnen naast de fietsoversteek oversteken via een eigen voetgangersoversteek.