Bijzondere plaatsen in Sliedrecht

Sliedrecht heeft een paar bijzonder fraaie plaatsen waar het groen een belangrijke functie vervult.

Adriaan Volkersingel

De dubbele rij platanen is in 1947 gepland en geeft de straat een sfeervol karakter. De bomen accentueren de grens tussen dorp en rivier.

Voormalig DEM terrein

Dit terrein is een paar jaar geleden aangekocht door de gemeente. Het is een aantrekkelijke verblijfsplaats met een fraai uitzicht over de rivier de Merwede. De relatie tussen rivier en landschap is hierdoor goed zichtbaar.

Burgemeester Feitsmapark

Het Burg. Feitsmapark is een echt gebruikspark. Er is een kinderboerderij, een skatebaan en een natuurspeeltuin waar veel kinderen gebruik van maken. Het groen in het park is op dit gebruik aangepast. Aan de westkant wordt het park begrensd door een bosperceel met relatief hoge natuurwaarden.

Dr. Willem Dreespark

Het Willem Dreespark is een park met verschillende gebruiksfuncties. Er is een volière met zitbanken, een speelplaats en een speelweide. Het bosplantsoen aan de noordzijde van het park en de oevers van waterpartijen zijn fraaie plekken in het park.

Parkzone A15

De zone is nooit bebouwd in verband met geluidsnormen langs de A15. Intussen is het gebied uitgegroeid tot een belangrijke drager van het Sliedrechts mooiste groen. Het is een gebruikspark met een doorgaande fietsroute en voetpaden. Voor een park in stedelijk gebied is het een bijzonder terrein met hoge natuurwaarden, met name waar het gaat om begroeiing langs waterpartijen en het bosplantsoen.

Buitengebied

Ten noorden van de spoorlijn begint direct het uitgestrekte veenweidegebied. Karakteristiek zijn de smalle, noord-zuid georiënteerde kavels.

Begraafplaats

De begraafplaats stamt uit 1890 en heeft veel waardevolle oude bomen. Daarnaast is de beplanting zeer gevarieerd en bevinden er zich bijzondere plantensoorten.