Groen en waterkwaliteit

De kwaliteit van het water en het groen hebben veel met elkaar te maken.

Kroos

In de zomer worden veel vijvers bedekt met kroos. Hierdoor neemt het zuurstofgehalte af en is er onvoldoende licht voor andere planten. Ook voor de vispopulatie kan het zuurstofgebrek gevolgen hebben. Daarom moet het kroos regelmatig verwijderd worden. De gemeente gaat een gevarieerde waterplantenvegetatie aanleggen, omdat planten zorgen voor een goed biologisch evenwicht. Op plaatsen die aangewezen zijn als viswater of recreatiewater mag de plantengroei echter niet te uitbundig zijn, omdat vissen of varen dan niet goed mogelijk is.

Natuurvriendelijke oevers

Met meer spontane begroeiing krijgen natuurlijke watersystemen meer ruimte. Oeverplanten bieden schuil- en broedgelegenheid voor vogels, vissen en libellen. Ook levert een natuurlijke oever een bijdrage een de natuurlijke zuivering van het water. Door het verbeteren van de waterkwaliteit kunnen de omstandigheden voor amfibieën als de bruine kikker, de groene kikker en de kleine watersalamander verbeteren.

Stedelijk Waterplan

Het Stedelijk Waterplan is ontwikkeld om de kwaliteit van het water te verhogen. In het plan staan verschillende maatregelen vermeld om deze doelstelling te realiseren. U leest er meer over op de pagina Stedelijk Waterplan.