Groenbeheer

Het groenbeheer in Sliedrecht kan nog beter worden aangepast aan de functie van het groen. De visie op het groenbeheer is in het groenbeleidsplan als volgt omschreven: 'het beheer wordt optimaal afgestemd op de functie van de beplanting'.

Het groenbeheer is uitgewerkt in het groenbeheerplan. Hierin zijn beheergroepen en kwaliteits- en eindbeelden vastgelegd. Door middel van werkpakketten is gedetailleerd vastgelegd hoe het beheer- en onderhoud wordt uitgevoerd. Ook de invulling van de groenbeheerbudgetten wordt hiermee inzichtelijk.

Het beheer wordt optimaal afgestemd op het doel van de beplanting door een differentiatie in beheerniveaus aan te brengen. Het beheerniveau wordt in Sliedrecht gerelateerd aan functie en gebruiksdruk. Op basis hiervan is Sliedrecht verdeeld in drie beheer- en inrichtingsniveaus:

Intensief

Een zeer verzorgd beeld dat past in het centrum, op de begraafplaats en op belangrijke knooppunten. standaard groenbeheer      

Standaard

Het beeld is verzorgd. Dit is van toepassing op de Sliedrechtse woonwijken.

Extensief

Een natuurlijker beeld doordat er relatief veel ruimte is voor natuurlijke processen. Het voordeel van deze differentiatie in beheerniveaus is dat het beheer van het groen efficiënter en doelgericht plaats kan vinden. Intensief beheer is voorbehouden aan plaatsen waar dat werkelijk van belang is, terwijl extensief beheer de natuurwaarden van de parkzone versterkt.

Bestrijding van onkruid, ziekten en plagen

Het groenbeheer in Sliedrecht is milieuvriendelijk. Ziekten en plagen worden nooit chemisch bestreden. Onkruid wordt slechts bij hoge uitzondering chemisch bestreden.