Stationspark II

Op bedrijventerrein Stationspark II is ruimte voor nieuwe kantoren. Stationspark II ligt tussen de spoorzone en de A15, naast Stationspark I. Op de vier kavels die op deze locatie beschikbaar zijn staan of komen kantoren.

Alle vier de kavels die de gemeente Sliedrecht op Stationspark II beschikbaar heeft voor kantoren zijn verkocht. Op de recent vergeven kavels bouwen de ontwikkelaars op dit moment aan de nieuwe kantoorpanden. Als deze werkzaamheden klaar zijn maakt de gemeente het openbaar gebied woonrijp. Met Stationspark II geven we ruimte aan nieuwe of groeiende bedrijven in Sliedrecht.

Werkzaamheden

De kavels zijn al bouwrijp. Rondom de kavels zijn en worden watergangen gegraven. Vrijkomende grond wordt waar mogelijk in het terrein verwerkt of afgevoerd. Naar verwachting zullen deze grondwerkzaamheden in het najaar gereed zijn. Eind 2022 start de gemeente met de inrichtingswerkzaamheden van de openbare ruimte. Denk daarbij aan het aanleggen van bestrating en het groen. Het plaatje geeft een idee van hoe het openbare gebied eruit komt te zien.
 

Tekening Stationspark II

Planning

  • Zomer / najaar 2022: graven watergangen en afvoeren grond
  • Q4 2022 - Q2 2023: inrichting openbare ruimte

Locatie

Stationspark II ligt tussen de spoorzone en de A15. Aan de westkant ligt Stationspark I met kantoorgebouwen, aan de oostkant ligt zwembad De Lockhorst.

Impressie Stationspark II - Xentraal

Betrokken partijen

Contact

Heeft u vragen over dit project? Neem contact op met projecten@sliedrecht.nl.