Beheersverordening

Soms is het onduidelijk wanneer we nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen kunnen verwachten. Of is sprake van een gebied waarin voorlopig geen ontwikkelingen zijn voorzien. We maken dan geen nieuw bestemmingsplan, maar een beheersverordening.

Soms is het onduidelijk wanneer we nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen kunnen verwachten. Of is sprake van een gebied waarin voorlopig geen ontwikkelingen zijn voorzien. We maken dan geen nieuw bestemmingsplan, maar een beheersverordening.

Op dit moment geldt er een (herziene) beheersverordening voor het Watertorenterrein in Sliedrecht. U kunt dit plan raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.0610.bvo01watertorenh2-3001).

Nadere informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de heer M.J. Kap, planjurist van het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie, via mj.kap@sliedrecht.nl of via telefoonnummer 14 0184.