Kosten

Kijk voor de kosten van uw vergunning of ontheffing in de legesverordening.