Kapvergunning

Wilt u een boom kappen, rooien, omzagen of verplaatsen? Dan heeft u een omgevingsvergunning voor de activiteit kappen nodig. U heeft ook een omgevingsvergunning nodig als de boom op de waardevolle bomenlijst staat. Of als u iets gaat doen waardoor een boom ernstig beschadigd kan raken.

U heeft een omgevingsvergunning nodig als de boom een omtrek heeft van 100 centimeter of meer. U meet de omtrek om op 1,30 meter hoogte. De omgevingsvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket [Link]. Weet u niet zeker of u een vergunning nodig heeft? Doe dan de Vergunningcheck. Deze is ook te vinden in het Omgevingsloket. Voor meer informatie over de Vergunningcheck, kunt u hier terecht.

Kapvergunning aanvragen

Alleen de eigenaar van de boom kan een omgevingsvergunning aanvragen. U bent eigenaar als de boom op uw grond staat. Bent u niet de eigenaar van de boom? Dan heeft u een machtiging nodig van de eigenaar. Binnen 8 weken hoort u of u een kapvergunning krijgt. Soms hebben we meer tijd nodig. Dat hoort u dan binnen die 8 weken. Uw aanvraag komt ook op de gemeentepagina in Het Kompas te staan.

Wat kost het?

Voor  de kosten voor de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de activiteit kappen verwijzen we naar de Legesverordening 2024. Voor de prijzen bij meer dan één boom verwijzen we ook naar de Legesverordening 2024, artikel 2.3.10. U kunt de boom zelf kappen of hiervoor een vakman inhuren. De kosten hangen af van de grootte van de boom en waar hij staat.

U mag de boom pas (laten) kappen als er geen bezwaren komen tegen uw vergunning. U moet daarom nog 6 weken wachten nadat de kapvergunning is gepubliceerd. Maakt iemand bezwaar? Dan bekijken we de aanvraag opnieuw.

Regels voor de gemeente

Gaat de gemeente een boom kappen? Dan hebben wij ook een kapvergunning nodig. Voor de gemeente gelden strengere regels. Wij moeten een kapvergunning aanvragen voor elke boom met een omtrek van meer dan 40 centimeter.

Bomenverordening

Alle details over de wijze waarop Gemeente Sliedrecht omgaat met de bomen op haar grondgebied kunt u lezen in de bomenverordening 2023.