Nieuwe lijst bijzonder waardevolle bomen

Vorige week heeft het college een nieuwe lijst met bijzonder waardevolle bomen voor de gemeente vastgesteld. Bijzonder waardevolle bomen zijn bomen met een zo grote waarde voor het dorp, dat de gemeente ze extra wil beschermen. Die bescherming bestaat uit extra zorg voor de boom en een strengere beoordeling als een kapvergunning wordt aangevraagd.

Vernieuwde lijst

De lijst met bijzonder waardevolle bomen is geactualiseerd. De reden is dat een aantal bomen van de lijst zijn gekapt en andere bomen zijn zo in waarde toegenomen, dat ze nu ook op de lijst kunnen. De lijst was van 2014, dus een update in 2022 is zeker op zijn plaats.

De nieuwe lijst is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen de gemeente en Stichting Sliedrecht Groen. In twee fietsronden hebben de gemeente en de stichting samen een groot aantal bomen 'gekandideerd'. De gemeente heeft de lijst daarna verder beoordeeld en uitgewerkt en in overleg met de stichting aan B&W voorgelegd.

De nieuwe lijst is aanzienlijk langer dan de oude, vooral doordat de platanen aan de Adriaan Volkersingel aan de lijst toegevoegd zijn.

01-Platanen