Laadpalen

In Sliedrecht kunnen alle inwoners en bezoekers gebruik maken van de openbare oplaadpunten. Ook kunnen inwoners van Sliedrecht een openbare oplaadpunt voor een elektrische auto’s aanvragen. Lees op deze pagina meer over laadpalen en aanvragen.

Veel gestelde vragen over laadpalen

Waar in Sliedrecht vind ik openbare oplaadpunten?

Een real-time overzicht van laadpunten in Sliedrecht vindt u op de website oplaadpunten.nl.

Hoe maak ik gebruik van de openbare laadpunten?

De palen zijn openbaar, maar niet gratis. De stroom wordt afgerekend via een oplaadpas. Die pas is verkrijgbaar bij verschillende commerciële aanbieders. Ligt het parkeervak bij het oplaadpunt in een gebied met betaald parkeren, dan geldt gewoon de betaalplicht. Bent u in het bezit van een parkeervergunning voor die sector, dan is de vergunning ook geldig op deze parkeervakken.

Wie betaalt de openbare laadpalen?

De gemeente Sliedrecht kiest er voor om oplaadpunten niet met gemeentelijk geld te financieren, maar laat dit aan de markt over. Een marktpartij die een laadpaal wil plaatsen (de aanvrager) moet leges betalen voor een ontheffing op de Algemene Plaatselijke Verordening. De gemeente Sliedrecht maakt wel kosten voor het nemen van een Verkeersbesluit en het aanbrengen van belijning en bebording.

Is de gebruikte elektriciteit duurzaam?

Voor deze oplaadpunten wordt groene stroom gebruikt.

Waar kan ik een laadpassen vergelijken en aanvragen?

Het aanvragen van een laadpas is erg eenvoudig. Op de website Laadpaswijzer kunt u alle laadpassen met elkaar vergelijken en op zoek gaan naar de geschikte pas voor uw auto.

 

Aanvragen laadpunt openbare weg

In Sliedrecht is er vrije marktwerking voor oplaadinfrastructuur. De gemeente Sliedrecht heeft beleidsregels vastgesteld. Op basis van die regels vragen marktpartijen een vergunning aan om een oplaadpaal te plaatsen en dienen een verzoek in om het benodigde verkeersbesluit te nemen. De gemeente Sliedrecht betaalt niet mee aan de plaatsing en exploitatie van een oplaadpunt. Plaatsing van verlengd private palen met gastgebruik is momenteel niet mogelijk. De aanvraag van een laadpunt aan de openbare weg doet u dus niet bij de gemeente Sliedrecht, maar bij een marktpartij die de aanvraag bij de gemeente indient. De reden is dat het aanvragen en plaatsen van laadpunten aan de openbare weg gebeurt in Sliedrecht door marktpartijen.

Aanvragen van een laadpunt kan via de website van:

Wordt een aanvraag voor een oplaadpunt altijd gehonoreerd?

Een aanvraag voor een oplaadpunt wordt getoetst aan de beleidsregels voor oplaadinfrastructuur gemeente Sliedrecht: Beleidsregels oplaadpalen (pdf, 191 kB).

De gemeente verleent alleen medewerking aan een oplaadpunt aan de openbare weg als u niet op eigen terrein kunt opladen en als er in uw buurt niet genoeg mogelijkheden zijn voor opladen bij bestaande publieke oplaadpunten. Daarbij kijkt de gemeente onder meer naar:

  • (mogelijkheden voor) clustering van oplaadpunten
  • vindbaarheid
  • zichtbaarheid
  • parkeerdruk
  • doorgang voor ander verkeer en belemmeringen ten aanzien van ander straatmeubilair en (openbaar) groen
  • uiterlijk
  • beheer en aansprakelijkheid

Komt er een laadpunt voor mijn huis?

Bij de afweging waar een laadpunt wordt geplaatst spelen veel factoren mee. Die zijn vermeld in de beleidsregels. De gemeente bepaalt de locatie van het oplaadpunt. Waar mogelijk worden oplaadpunten geclusterd binnen een straal van maximaal 200 meter.

Oplaadpunten aan de openbare weg zijn altijd openbaar toegankelijk voor het opladen van elektrische voertuigen. U krijgt dus geen eigen oplaadpunt. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk e-rijders er gebruik van kunnen maken.

Hoe lang duurt de behandeling van mijn aanvraag?

Het realiseren van een oplaadpunt is een samenspel tussen marktpartij, netbeheerder en gemeente. De totale doorlooptijd bij alle partijen gezamenlijk is 18 weken of langer. Daarin is 6 weken wettelijk verplicht vanwege de bezwaartermijn. Als er bezwaar wordt gemaakt, dan duurt het aanvraagproces langer.

 

Laadpaal eigen terrein

Als u op eigen terrein een oplaadpunt wilt realiseren, dan kan dit zonder vergunning. De gemeente financiert deze particuliere oplaadpunten niet en verstrekt hiervoor geen subsidie.

Het is niet toegestaan om een elektrisch voertuig op te laden met een snoer dat over het trottoir (en/of andere delen van de openbare weg) wordt uitgerold. Voor eigen oplaadpunten geldt dat er geen openbare parkeerplaatsen of parkeerruimte op de openbare weg worden gereserveerd voor het elektrisch opladen. Ook mag u zelf geen borden plaatsen die de indruk kunnen geven dat anderen niet op deze plek mogen parkeren. Plaatsing van verlengd private palen met gastgebruik is momenteel niet mogelijk.

Kun je een gewoon stopcontact gebruiken om je auto op te laden?

Nee, dat raden wij als gemeente af. Een gewoon stopcontact is niet gemaakt om een continue hoge piekstroom van 16 ampère door te geven. De stoppen kunnen doorslaan en in het ergste geval kan er brand ontstaan. U kunt een oplaadpaal op eigen terrein laten plaatsen. Het is veiliger, opladen gebeurt vele malen sneller en met een laadpaal kun je het verbruik meten. Via internet zijn verschillende aanbieders van privélaadpalen te vinden.

 

Aanbieden van publieke laadpalen

Kan ik laadpalen plaatsen en beheren in Sliedrecht? De gemeente Sliedrecht heeft beleidsregels vastgesteld voor oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen. Deze beleidsregels geven duidelijkheid over de criteria en voorwaarden waaronder de gemeente medewerking verleent. Lees hier de Beleidsregels oplaadpalen (pdf, 191 kB).

Op basis van deze beleidsregels kunnen marktpartijen een vergunning aanvragen voor het plaatsen van oplaadinfrastructuur. De aanvraag is een verzoek tot het nemen van een verkeersbesluit waarbij een of meerdere parkeerplaatsen worden aangewezen voor het opladen van elektrische voertuigen. Gemeente Sliedrecht betaalt niet mee aan de plaatsing en exploitatie van een oplaadpaal. Gemeente Sliedrecht kiest voor het verlenen van medewerking aan marktinitiatief. De gemeente brengt aan de aanvrager (marktpartij) leges in rekening voor een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening. 

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Van Galen van de gemeente Sliedrecht via e-mail gemeente@sliedrecht.nl.