Waterveiligheid

De gemeente Sliedrecht werkt samen met andere gemeenten in de regio, Waterschap Rivierenland, Provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat aan de bescherming van de regio tegen hoog water. Hoewel we nu veilig zijn, is het niet vanzelfsprekend dat we ook in de toekomst droge voeten houden.