Hoogwater

Rondom Sliedrecht liggen rivieren, waaronder de Beneden Merwede. Als de waterstanden in die rivieren veel stijgen, overstromen sommige gebieden. Woont of werkt u daar? Lees dan hier wat u moet doen!

De meeste mensen in Sliedrecht wonen binnen de dijk. Daar is de kans op overstroming heel erg klein. Het waterschap Rivierenland zorgt dat de dijk hoog genoeg is en goed onderhouden blijft. Toch kunt u wel met wateroverlast te maken krijgen. Bij een heel zware regenbui kan het riool soms het regenwater niet meer aan. Dan blijft er water op straat staan. Na de bui stroomt het water gewoon weer weg.

Voorbereid op hoogwater

Sommige delen van Sliedrecht liggen buitendijks. Daar beschermt de dijk u niet tegen de hoog water in de rivier. Op www.overstroomik.nl kunt u uw postcode invullen. U ziet dan direct hoe hoog het water bij u in de buurt kan komen. En welke maatregelen u kunt nemen. Ook op crisis.nl/wees-voorbereid vindt u de nodige tips. Bijvoorbeeld over het samenstellen van een noodpakket.

Bedenk vast waar of bij wie u terecht kunt als u uw huis uit moet vanwege overstromingsgevaar. Denk ook aan andere mensen in uw buurt, die misschien hulp nodig hebben. Loopt uw bedrijf risico op overstroming? Bedenk of en welke problemen u kunt verwachten met uw bedrijfsprocessen. En wat u hier aan kunt doen.

Gratis zandzakken

Dreigt er een waterstand van 2,5 meter of meer boven N.A.P.? Dan kunt u gratis zand en zakken krijgen van de gemeente. U kunt de zakken zelf vullen en meenemen. Hou er rekening mee dat één zandzak al zo'n 10 kilo weegt! Na de hoogwaterperiode kunt u de zandzakken inleveren bij de gemeente. U mag ze ook bewaren. Doe dit op een donkere plek.

Bekijk hier hoe u uw huis beschermt met zandzakken en een schot of afdekfolie.

Water in uw woning

Ondanks zandzakken en schotten kan er misschien toch water in uw woning komen. Zitten er stopcontacten laag bij de grond. Schakel dan de stroom uit.  Komt er zo veel water in uw huis of kelder dat u het er zelf niet uit krijgt? Bel dan de brandweer. Deze komt ná de laatste hoogwaterpiek kijken. Want pas als de waterstand laag blijft, heeft het zin om uw pand leeg te pompen.

Schade

Schade door hoogwater aan buitendijkse panden komt voor rekening van de eigenaar. Schade aan de inboedel komt meestal voor rekening van de gebruiker. Verzekeringen vergoeden meestal geen schade door hoogwater in buitendijks gebied.

Blijf op de hoogte

Via onze website en Twitter houden we u tijdens de hoogwaterperiode op de hoogte. U kunt zelf de actuele en verwachte waterstanden in de gaten houden via de website van Rijkswaterstaat (zoek op Dordrecht).