Stedenband met Orăştie

De gemeente Sliedrecht heeft sinds 2001 een stedenband met de gemeente Orăştie in Roemenië. Een speciale band op basis van gelijkwaardigheid. In de afgelopen jaren heeft Sliedrecht een bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van het gemeentelijk bestuur in Orăştie door het geven van informatie op het gebied van sociaal-maatschappelijke hulpverlening, economische zaken, onderwijs en cultuur.

Er vinden over en weer bezoeken plaats en er zijn projecten opgestart (bijvoorbeeld voor hulp aan de Roma-zigeuners) en afgerond. Ook is er een uitwisseling tot stand gekomen waarbij leerlingen van Sliedrechtse scholen in Orăştie verblijven en leerlingen van scholen in Orăştie in Sliedrecht.

In 2004 werd de Stichting Stedenband Sliedrecht - Orăştie opgericht. In de stichting zijn werkgroepen actief. Zij geven de stedenband inhoudelijk vorm.

Burgemeester Van Hemmen en zijn Roemeense ambtsgenoot Bălan tijdens een feestelijke ontvangst op het Raadhuis (foto: Cees Schilthuizen)

Foto: Burgemeester Van Hemmen en zijn Roemeense ambtsgenoot Bălan tijdens een feestelijke ontvangst op het Raadhuis (foto: Cees Schilthuizen)