Wapen van Sliedrecht

Toen het Koninkrijk der Nederlanden in 1815 werd opgericht kregen alle gemeenten het verzoek om een voorstel voor een gemeentewapen in te dienen bij de Hoge Raad van Adel. De gemeente Sliedrecht kwam op 24 juli 1816 in het bezit van een gemeentewapen.

Het wapen is afgeleid van het wapen van de familie Van Lokhorst.

Wapen van SliedrechtGebruik van het wapen

In principe wordt het wapen bij officiële gelegenheden en op officiële documenten gebruikt. Het gemeentewapen mag alleen door de gemeente Sliedrecht worden gevoerd. Toestemming voor gebruik door anderen kan alleen schriftelijk worden ingediend bij het college van B&W, maar wordt zelden gegeven, om het unieke karakter van het wapen te waarborgen.

Officiële besluiten

  • 24 juli 1816: het officiële toekenningsbesluit: 'Van goud, beladen met een Bourgondisch kruis van sabel.'
  • 23 augustus 1961: toestemming om aan het wapen een kroontje toe te voegen: 'Van goud, beladen met een Bourgondisch kruis van sabel. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen.'
  • 25 augustus 1988: onderzoek wees uit dat het geen Bourgondisch, maar een groot uitgeschulpt schuinkruis is: 'In goud een groot uitgeschulpt schuinkruis van sabel. Het schild gedekt door een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parels.'