Afval

 • Adoptiebakken

  U kunt als inwoner van Sliedrecht een afvalbak adopteren. De adoptie van afvalbakken zorgt ervoor dat er minder zwerfafval in de wijken en speelplaatsen ontstaat. Voorwaarde is wel dat u minstens 1x per week de afvalbak leegt in uw eigen grijze container.

 • Afval van huishoudens

  De gemeente Sliedrecht haalt het huishoudelijk afval gescheiden op. We maken hierbij onderscheid tussen GFT (groente-, fruit-, en tuinafval), plastic verpakkingsafval, restafval (huisvuil) en oud papier.

 • Afvalkalender

  De afvalkalender geeft u informatie over afvalscheiding en nuttige tips. De afvalkalender bevat informatie over de ophaaldagen voor gft- en restafval, plastic verpakkingsmateriaal en oud papier op uw adres. Ook vindt u op de afvalkalender informatie over de wijkindeling en belangrijke adressen en telefoonnummers.

 • Informatie voor hondenbezitters

  Alles over hond uitlaten en hondenuitrenplaatsen, hondenbescherming en hondenbelasting.

 • Kringloopwinkels (hergebruik)

  Afvalscheiding is belangrijk. Alles wat kan worden hergebruikt, hoeft niet te worden verbrand. Dat is beter voor het milieu en scheelt ook nog eens in de kosten. Daarom proberen we in Sliedrecht zoveel mogelijk afval gescheiden in te zamelen. Niet al uw afval hoeft u weg te gooien. Alles wat heel en bruikbaar is (bijvoorbeeld kleding, meubels, elektrische apparaten, speelgoed en huishoudelijke artikelen) kunt u in principe bij een kringloopwinkel aanbieden.

 • Maatschappelijk verantwoord omgaan met afvalstoffen

  De gemeente is verantwoordelijk voor het ophalen van het huishoudelijk afval.

 • Milieupark

  Op het industrieterrein Nijverwaard, Lelystraat 111, is voor de Sliedrechtse huishoudens een Milieupark ingericht. U kunt op het Milieupark verschillende soorten huishoudelijk afval gratis afgeven. Het is verplicht om uw identiteitsbewijs (bijvoorbeeld uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) te laten zien. U moet kunnen aantonen dat u in Sliedrecht woont.