Afval van huishoudens

De gemeente Sliedrecht haalt het huishoudelijk afval gescheiden op. We maken hierbij onderscheid tussen GFT (groente-, fruit-, en tuinafval), plastic verpakkingsafval, restafval (huisvuil) en oud papier.

Afval? Samen halen we er uit wat erin zit!

Tijd om bewust om te gaan met waardevolle grondstoffen. Laten we niet weggooien maar er opnieuw wat van maken. De gemeente wil samen met u het afval zo veel mogelijk gescheiden inzamelen. U doet toch ook mee?

Door meer afval gescheiden in te zamelen, wordt niet alleen bespaard op de verbrandingskosten van het restafval maar nemen ook de opbrengsten toe. Het mes snijdt dus aan twee kanten. De kosten voor het inzamelen en verwerken van afval, worden voor honderd procent doorberekend in de afvalstoffenheffing. Het gescheiden aanbieden van uw afval is goed voor het milieu, maar dus ook voor uw portemonnee!

Informatie over afval en afvalinzameling kunt u vinden via de afvalkalender.

Hieronder in het kort de belangrijkste informatie.

Gft, daar kun je wat mee

Groente-, fruit- en tuinafval (gft) wordt gecomposteerd en door vergisting ontstaat biogas. Gas dat gebruikt kan worden voor energieproductie of als groen gas voor de transportsector. Het verwerken van gft is goedkoper dan verbranden van het restafval, zorgt voor minder luchtvervuiling en bespaart grondstoffen.

In de maanden april tot en met november wordt de groene container met groente-, fruit- en tuinafval en etensresten wekelijks geleegd. In de andere maanden om de week.

Meer plezier van karton en papier

Van oud papier en karton wordt bijvoorbeeld krantenpapier, golfkarton, toiletpapier en papieren zakdoekjes gemaakt. Oud papier en karton mag in de blauwe container aan huis. Deze containers worden samen met vrijwilligers van kerken en verenigingen elke maand geleegd. De kerken en verenigingen krijgen hier een vergoeding voor. Bij de hoogbouw is meestal een ondergrondse verzamelcontainer aanwezig.

Lege verpakkingen van plastic, blik en drankenkartons bij elkaar voor hergebruik

Lege verpakkingen van plastic, blikjes, sappakken en zuivelpakken worden aan huis ingezameld in de grijze container. Bewoners van hoogbouw en het Havenkwartier kunnen de lege verpakkingen van plastic, blik en drankenkartons kwijt in één van de (ondergrondse) containers voor plastic, blik en drankenkartons aanwezig. De speciale zakken kunt u gratis halen op het gemeentekantoor, het milieupark, de kringloopwinkel en de meeste supermarkten.

Let op: flessen, flacons en tubes van plastic, drankpakken en blikjes hoeven niet schoongemaakt te worden maar moeten wel leeg zijn.

Door plastic verpakkingsafval, blik en drankenkartons gescheiden weg te gooien kan dit opnieuw gebruikt worden. Na het legen van de containers wordt het afval gelost bij de sorteerinstallatie.
Hier vindt sortering plaats en wordt blik, drankenkartons en verschillende typen plastic gescheiden.
Vervolgens gaat elke afvalstroom door naar eindverwerkers die het afval omvormen tot nieuwe grondstoffen om producten van te maken.

Grotere of nieuwe container

Als u behoefte heeft aan een extra container of een grotere groene container, dan kunt u bellen naar het Milieupark via (0184) 495 937 of een e-mail sturen naar gemeente@sliedrecht.nl. De container wordt dan gratis afgeleverd.

Glas (bruin, groen en wit) 100% herbruikbaar, 100% in de glasbak

Glas in ’t bakkie! 100% herbruikbaar, 100% in de glasbak. Het deksel of dop op de pot of fles mag blijven zitten én glas mag ongespoeld in de bak.
Glas is eindeloos. Glas is 100% herbruikbaar en daarom is het belangrijk dat u het gescheiden van het overige afval aanbied via speciale (ondergrondse) glascontainers die op verschillende locaties in de gemeente staan.

Textiel: graag in goed gesloten zakken

Tegenwoordig kan alle textiel worden hergebruikt, dus ook oude gordijnen of gescheurde kleding. Deze ‘niet-herdraagbare’ spullen worden vervezelt: dat betekent dat ze worden teruggebracht tot garens. Hiervan worden weer nieuwe producten gemaakt.

Textiel wordt apart ingezameld via speciale ondergrondse en bovengrondse kledingcontainers die op verschillende locaties in de gemeente staan. Om het textiel hierbij niet vochtig of zelfs nat te laten worden, is het belangrijk dat textiel bij voorkeur in een zak in de container wordt gedeponeerd. Tip: bij het inleveren van schoenen graag de veters aan elkaar dat voorkomt zoeken bij de sortering.

Vier maal per jaar zamelen liefdadigheidsorganisaties via huis-aan-huis acties kleding en schoenen in. U kunt kleding en schoenen ook inleveren bij de Kringloopwinkel (Rivierdijk 677a) en het Leger des Heils (Rivierdijk 703).

Restafval: graag zo min mogelijk

'Restafval' bestaat voor het grootste deel uit herbruikbare materialen zoals lege verpakkingen van plastic, blik en drankenkartons, oud papier, karton, glas en textiel. 
Restafval is huishoudelijk afval dat u niet meer verder kunt scheiden. Deponeer het in de restafvalcontainer.

Gaat u de uitdaging aan?
Bewust omgaan met afval is een keus die u elke dag weer maakt. Gaat u de uitdaging aan en helpt u mee het restafval verder te verminderen?

Elektrische en elektronische apparaten

Elektrische apparaten en spaarlampen kunnen altijd ingeleverd worden bij de milieustraat. Ook kunnen ze ingeleverd worden in een winkel, bij aankoop van een soortgelijk product. Meer dan 1700 winkels, veel kinderboerderijen en kringloopwinkels bieden de mogelijkheid deze spullen in te leveren zonder aankoop van een product. Ingeleverde apparaten en lampen kunnen voor 75 tot meer dan 90 procent hergebruikt worden.

Grofvuil

Grof huishoudelijk afval is het afval dat qua aard, omvang of gewicht niet in de verzamelcontainer voor restafval mag. Denkt u bijvoorbeeld aan een kapotte strijkplank, oud vloerbedekking of kapot meubilair. Gooi spullen niet meteen weg als ze kapot zijn, maar kijk of ze nog te repareren zijn. Spullen die nog goed zijn, maar die u niet meer nodig heeft, kunt u misschien nog een nieuw leven geven?

Grofvuil dat echt niet meer gebruikt kan worden, komt nog wel voor hergebruik in aanmerking! Het bestaat uit allerlei grondstoffen zoals hout, metaal en textiel. Op het Milieupark kan grof huishoudelijk afval goed gescheiden worden. Daarom wordt aan u gevraagd om het grof huishoudelijk restafval zoals meubels, grof snoeihout, koelkasten etc. zelf weg te brengen.

Een aanhanger kan 2 uur gratis geleend worden via het Milieupark. Voor meer informatie hierover of het maken van een afspraak belt u met het team reiniging via (0184) 495 937.

Eens per maand wordt grofvuil op afspraak opgehaald voor bewoners die zelf niet in staat zijn grofvuil naar het Milieupark te brengen. Een afspraak kan telefonisch of via Sliedrecht.afvalinfo.nl

Klein Chemisch Afval, batterijen en medisch afval

Klein Chemisch Afval (KCA) is afval dat niet bij het overige afval terecht mag komen. Onder KCA vallen met name stoffen die giftig, brandgevaarlijk of op een andere manier schadelijk zijn. Denk aan batterijen, accu's, verf, lijm, bestrijdingsmiddelen en olieproducten. U kunt KCA inleveren op de het Milieupark. Batterijen kunt u ook inleveren bij alle winkels en bedrijven die (producten met) batterijen verkopen. Op www.legebatterijen.nl vindt u met behulp van uw postcode een inleverpunt bij u in de buurt.

De gemeente werkt nauw samen met de apotheken in Sliedrecht. Gebruikte naalden en restanten medicijnen kunt u inleveren bij apotheek Baanhoek west, apotheek Hoogland, Thorbecke apotheek of op het Milieupark.

Vet, hergebruik het

Wat doet u met gebruikt (frituur)vet en bakolie? Lever het in! Dit voorkomt verstopping van de riolering en is goed voor het milieu.

Inleveren is gemakkelijk. Dit doet u door het afgekoelde frituurvet of frituurolie terug te gieten in de originele verpakking of in een lege plastic fles. Sluit de verpakking goed en neem ‘m mee naar winkelcentrum Populierenhof en tijdens openingstijden bij cafetaria Klaas Vaak aan het Fazantplein (tijdens openingstijden) of naar het Milieupark.

Milieupark Lelystraat 111

Met het oog op service en het belang van een goede afvalscheiding heeft het Milieupark ruime openingstijden: maandag t/m vrijdag tussen 8.00 tot 16.00 uur en zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur.

Op het Milieupark kunnen uitsluitend Sliedrechtse huishoudens alle soorten afval gescheiden inleveren. Er kan gevraagd worden naar een legitimatiebewijs (rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of paspoort). Bedrijfsafval kan hier niet worden ingeleverd. Voor het aanbieden van asbest moet u zich legitimeren, een formulier invullen en het asbest in speciale verpakking aanbieden die verkrijgbaar is op het Milieupark.

Bedrijfsafval

De gemeente zamelt voor inwoners het afval in. Bedrijven dragen zelf zorg voor de inzameling van hun bedrijfsafval. Een bedrijf of instelling kan met een gemeentelijk, regionaal of particulier inzamelbedrijf een contract afsluiten. De gemeente Sliedrecht verhuurt op basis van een contract aan bedrijven en instellingen containers van verschillende grootte voor het inzamelen van afval.