Grofvuil afspraak maken

De gemeente Sliedrecht haalt herbruikbare afvalstoffen huis aan huis op. Het gaat om GFT (groente-, fruit-, en tuinafval), PBD (plastic verpakkingsafval, blik en drankenkartons) en oud papier. Restafval brengt u naar de ondergrondse container.

Bewoners van hoogbouw brengen alle grondstoffen en het restafval naar een ondergrondse container.

Waardevolle grondstoffen

We gaan bewust om met waardevolle grondstoffen. Daarom zamelen we afval zoveel mogelijk gescheiden in. De apart ingezamelde grondstoffen kunnen weer opnieuw gebruikt worden. Dat is goed voor het milieu en voor de portemonnee.

Informatie over afval en afvalinzameling vindt u in de afvalkalender.

U kunt ook zelf afval inleveren bij het Milieupark.

Grof huishoudelijk afval op laten halen

Grof huishoudelijk afval, dat te groot is voor de container, kunt u laten ophalen. Hiervoor kunt u een afspraak maken via de Afvalkalender.

Afspraak maken