Legalisatie handtekening

Regel uw zaken zoveel mogelijk online. Door het coronavirus werken wij alleen op afspraak. Onze dienstverlening is door de coronamaatregelen aangepast. Lees wat dit voor u betekent.

Voor uw en onze veiligheid betaalt u alleen met pin.

De burgemeester kan schriftelijk verklaren dat uw handtekening op een document ook echt uw handtekening is. Dit noemen we legalisatie van uw handtekening. Hiervoor zet u bij de gemeente uw handtekening op het document en toont u een identiteitsbewijs. Wij controleren uw handtekening op het document met de handtekening op uw identiteitsbewijs.

Kosten 

De aanvraag kost € 11,19. Aan de balie betaalt u met de pin. Alleen als pinnen echt niet mogelijk is, accepteren wij ook gepast contant geld.

Afhandeling

Direct aan de balie

Afspraak maken legalisatie handtekening

Legalisatie handtekening nodig

Soms heeft u een gelegaliseerde handtekening van uzelf nodig. Bijvoorbeeld bij:

  • een visumaanvraag voor Nederland als u iemand uitnodigt om tijdelijk bij u te logeren
  • een garantverklaring waarin u aangeeft dat u de kosten betaalt die een ander maakt
  • toestemming bij officiële aanvragen of gelegenheden als u hier niet zelf bij aanwezig bent
  • belangrijke documenten die u opstuurt naar het buitenland
  • een erfenis waarop u recht heeft in het buitenland
Verschil tussen Logiesverstrekking en Garantstelling

Logiesverstrekking

Iemand uit het buitenland die bij u logeert, heeft voldoende geld nodig om zijn verblijf in Nederland te betalen. U vult voor elke persoon een aanvraag in. De aanvraag tekent u persoonlijk aan de balie.

Garantstelling

Als u garant staat voor uw gasten, bent u financieel verantwoordelijk voor hen. Vanaf de aanvraag tot minimaal 1 jaar ná de aanvraag heeft u voldoende eigen inkomen. Voor elke persoon die u uitnodigt vult u een eigen aanvraag in. Bent u getrouwd of bent u Geregistreerd Partner? Dan tekent u de aanvraag allebei persoonlijk aan de balie.

Verblijf in Nederland

Elke persoon die u uitnodigt, mag maximaal 90 dagen in Nederland blijven.

Garantverklaring

Degene die u uitnodigt of voor wie u garant staat, levert de garantverklaring in bij het Nederlandse consulaat in het land waar hij of zij woont. Op de websites van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Rijksoverheid leest u meer informatie.

Meebrengen bij de legalisatie
  • een geldig identiteitsbewijs
  • het document dat u wilt laten legaliseren
Waarmerken kopie of afschrift

Bij bepaalde handelingen heeft u een gewaarmerkte kopie of afschrift nodig. Of wilt u een origineel document niet uit handen geven. De gemeente kan dat document dan voor u waarmerken. De gemeente maakt een kopie van uw origineel en bevestigt dat dit overeenkomt met uw origineel. De gemeente waarmerkt géén diploma's.

U neemt uw originele identiteitsbewijs en het originele document mee, dus geen kopieën. De kosten zijn € 11,15 en het is direct klaar.

Afspraak maken kopie waarmerken

Heeft u vragen?

Vult u dan het contactformulier in. Binnen 5 werkdagen krijgt u antwoord van ons.