Gemeentegrond

De gemeente Sliedrecht is eigenaar van verschillende gronden in het dorp. Hoe we hiermee omgaan, staat in ons Grondbeleid, Prijsbeleid en Groenbeleidsplan. Een stuk gemeentegrond, dat direct grenst aan uw eigen perceel, kunt u soms kopen of huren.

Wilt u aangrenzende gemeentegrond kopen of huren? Kijk dan eerst even op de kaart met groenstructuren. Hierop hebben we het gemeentelijk groen in 3 soorten verdeeld. Zo kunt u zien welke grond we wel en niet verkopen of verhuren. Alleen kleinschalig woon- en buurtgroen komt in aanmerking voor verkoop of verhuur. We noemen dit ook wel snippergroen.

  • Maakt de grond deel uit van de hoofdgroenstructuur of de wijkgroenstructuur? Dan is het niet te koop of te huur.
  • Woon- en buurtgroen kunt u meestal wel kopen of huren. We onderzoeken dit per geval. Vul hiervoor het aanvraagformulier in. De prijzen voor huur en koop vindt u in de prijsbrief.