Huisnummer

De gemeente heeft de wettelijke plicht om te voorzien in een goede adressering van woningen, panden en andere objecten. Wanneer er bijvoorbeeld door herinrichting of uitbreiding van de gemeente nieuwe straten worden aangelegd, worden daarvoor straatnamen vastgesteld.

Huisnummers

Wanneer er bijvoorbeeld door het (ver)bouwen van woningen of andere bouwwerken huisnummers nodig zijn, worden daarvoor huisnummers vastgesteld. Deze huisnummers worden, zonder dat deze aangevraagd moeten worden, bij of separaat aan de voor die bouwwerken benodigde bouwvergunning vastgesteld. In andere gevallen is er geen bouwvergunning nodig. In dat geval kunnen de huisnummers apart worden aangevraagd. Wanneer er nieuwe huisnummers nodig zijn worden deze automatisch vastgesteld. Voor een (ver)bouwing waarvoor geen bouwvergunning nodig is kunt u apart huisnummers aanvragen.

Hoe vraag ik een (extra) huisnummer aan?

U vraagt extra huisnummers aan bij: Afdeling Ruimte, team VROM Postbus 16 3360 AA Sliedrecht

Wanneer vraag ik (extra) huisnummers aan?

U vraagt extra huisnummers aan wanneer u één of meer (extra) huisnummers nodig heeft voor een (gedeelte van een) gebouw of object, zonder dat daarbij (ver)bouwwerkzaamheden plaatsvinden of zouden moeten plaatsvinden. Indien u wel een bouwvergunning moet aanvragen bij de gemeente dan geldt deze bouwaanvraag als een verzoek om (extra) huisnummers.

Hoe lang duurt het voordat ik de (extra) huisnummers krijg?

Voor het toekennen van een (extra) huisnummer staat geen wettelijke termijn. U krijgt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag bericht van de gemeente.

Wat kost het aanvragen van (extra) huisnummers?

Er zijn geen kosten voor de aanvraag van een (extra) huisnummer.

Wat stuur ik mee met mijn aanvraag voor (extra) huisnummers?

Bij uw schriftelijke aanvraag geeft u de volgende gegevens door:

  • de plaats(en) waar de (extra) huisnummers nodig zijn (adres, kadastrale aanduiding, situatietekening en plattegronden)
  • uw motivatie waarom de (extra) huisnummers nodig zijn
  • Bouwvergunning en/of woonsplitsingsvergunning

Welke wetgeving is van toepassing?

De volgende wetgeving is van toepassing: