Wonen

  • Huisnummer

    De gemeente heeft de wettelijke plicht om te voorzien in een goede adressering van woningen, panden en andere objecten. Wanneer er bijvoorbeeld door herinrichting of uitbreiding van de gemeente nieuwe straten worden aangelegd, worden daarvoor straatnamen vastgesteld.

  • Onbewoonbaarverklaring

    Woningen en woonwagens moeten voldoen aan minimale eisen van woonkwaliteit. De Woningwet bepaalt (via het Bouwbesluit) welke kwaliteiten dat zijn. Het gaat hierbij om minimale eisen ten aanzien van de veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid van de woning. De gemeente maakt onderscheid tussen nieuwe woningen, bestaande woningen en woonwagens.