Wonen

 • Advies over brandveiligheid

  De brandweer geeft adviezen over hoe u de brandveiligheid in uw woning kunt verbeteren. Aan de hand van deze adviezen kunt u uw woning beter beveiligen tegen brand, waardoor u een veilige woonomgeving creëert.

 • Huisnummer

  De gemeente heeft de wettelijke plicht om te voorzien in een goede adressering van woningen, panden en andere objecten. Wanneer er bijvoorbeeld door herinrichting of uitbreiding van de gemeente nieuwe straten worden aangelegd, worden daarvoor straatnamen vastgesteld.

 • Omzetten zelfstandige woonruimte (kamerverhuur)

  Als u kamers verhuurt of wilt verhuren heeft u een omzettingsvergunning nodig. U heeft een vergunning nodig, wanneer u een zelfstandige woonruimte in een onzelfstandige woonruimte (kamerverhuur) wilt omzetten.

 • Onbewoonbaarverklaring

  Woningen en woonwagens moeten voldoen aan minimale eisen van woonkwaliteit. De Woningwet bepaalt (via het Bouwbesluit) welke kwaliteiten dat zijn. Het gaat hierbij om minimale eisen ten aanzien van de veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid van de woning. De gemeente maakt onderscheid tussen nieuwe woningen, bestaande woningen en woonwagens.

 • Wijken in Sliedrecht

  Verbetering van leefbaarheid en veiligheid in alle woonwijken. Met dat doel werd 'wijkgericht werken' in Sliedrecht opgezet. Wijkgericht Werken richt zich op het samenkomen, ontmoetingen in de wijk en het met elkaar in gesprek gaan in de wijk. Bewoners, politie, jongerenwerk en gemeente werken samen aan realisering van wensen en oplossingen voor problemen en streven naar vergroting van het verantwoordelijkheidsgevoel van bewoners voor hun woonomgeving. Sliedrecht is verdeeld in drie gebieden (wijken): Sliedrecht Centrum, Sliedrecht Oost en Sliedrecht West. Elke wijk heeft een wijkplatform.