Onbewoonbaar

In de Woningwet staan eisen voor woningen en woonwagens. Zodat u ze veilig, gezond en zo energiezuinig mogelijk kunt gebruiken. Voldoet een woning niet aan de minimale eisen? Dan kan de gemeente deze onbewoonbaar verklaren.

De gemeente maakt onderscheid tussen nieuwe woningen, bestaande woningen en woonwagens. Blijkt een woning in strijd met de minimale eisen uit de Woningwet? En zijn de gebreken niet op te lossen? Dan verklaart de gemeente de woning of woonwagen onbewoonbaar. We hebben hiervoor toestemming nodig van het Ministerie van VROM.

Huis onbewoonbaar verklaard, wat nu?

Heeft de gemeente uw woning of woonwagen onbewoonbaar verklaard? Dan mag u deze niet meer gebruiken. U moet uw woning of woonwagen binnen 6 maanden ontruimd hebben. U kunt bezwaar maken tegen het besluit tot onbewoonbaarverklaring. Geef ook aan waarom u bezwaar maakt. Dit kan binnen 6 weken na het besluit bij:

Het college van burgemeester en wethouders
Postbus 16
3360 AA Sliedrecht