Starterslening

De gemeente Sliedrecht heeft de mogelijkheid om een starterslening te verstrekken aan starters op de koopmarkt. Een starterslening is een aanvullende lening bovenop de normale lening om de aankoop van een eerste huis mogelijk te maken (de hypotheek).

Hoe vraag ik een starterslening aan?

Een starterslening kunt u aanvragen bij het Team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie met het Aanvraagformulier starterslening (pdf, 138 kB). Het formulier kan ook worden opgehaald bij de receptie van het gemeentekantoor.

Daarna kan het ingevuld en ondertekend naar het postadres van de gemeente worden gestuurd. Een starterslening kunt u alleen aanvragen, wanneer u een (voorlopige) koopovereenkomst hebt gesloten onder voorbehoud van financiering.

Met het gemeentelijk aanvraagformulier bent u verplicht mee te sturen:

 • kopie van de door koper en verkoper ondertekende koop-/aanneemovereenkomst
 • kopie van uw geldig legitimatiebewijs

Wanneer kom ik in aanmerking voor een starterslening?

U komt in aanmerking voor een starterslening, wanneer:

 • U verblijfsgerechtigd en woonachtig bent in Sliedrecht.  
 • U op het moment van de aanvraag tenminste één jaar in Sliedrecht een huurwoning bewoont dan wel tenminste één jaar inwonend bent.
 • U maximaal 35 jaar bent op het moment van de aanvraag.
 • U nog niet eerder een woning in eigendom hebt  gehad.
 • U de woning zelf gaat bewonen.
 • De aan te kopen bestaande of nieuwe woning zich in Sliedrecht bevindt.
 • De aankoopsom van de woning niet meer bedraagt dan maximaal € 200.000,--.
 • De kosten koper kunnen niet meer worden meegefinancierd in een eerste hypotheek en hypothecaire starterslening.
 • Voor de eerste hypotheek en de starterslening Nationale Hypotheek Garantie kan worden verstrekt.
 • Het budget toereikend is om de aanvraag te honoreren.

Tot welk bedrag kan ik een starterslening krijgen?

U kunt een starterslening krijgen tot maximaal 20 % van de aankoopsom met een maximum van € 30.000,--.

Hoe verloopt de behandeling van mijn aanvraag?

 • Nadat uw aanvraag met bijlagen is ontvangen en volledig is bevonden, toetst de gemeente of uw aanvraag voldoet aan de Verordening Starterslening Sliedrecht 2015 en ontvangt u een toewijzings- of afwijzingsbrief.
 • Na ontvangst van een toewijzingsbrief kunt u de starterslening digitaal aanvragen bij de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn).  
 • Voor het digitaal aanvragen van de starterslening gaat u naar www.svn.nl. U typt in het vak ‘vul uw plaatsnaam in’. Klik op ‘bekijk mogelijkheden’ en kies voor het thema: Eerste woning kopen.  Daarna klikt u door naar het digitale aanvraagformulier van de lening. Aanvraag in te dienen met toevoeging van de  ontvangen toewijzingsbrief.
 • Vraagt u de starterslening niet binnen 8 weken aan, dan is de toewijzing niet meer geldig.
 • SVn voert o.a. een financiële toets uit om te bepalen of u in aanmerking komt voor een starterslening en bepaalt de definitieve hoogte van de starterslening.
 • SVn verzorgt ook de administratie van uw starterslening.
 • Het budget is niet onbeperkt. Bij onvoldoende budget wordt de aanvraag afgewezen.  
 • De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld  .

Welke wetgeving is van toepassing?

De volgende wetgeving is van toepassing:

Waar kan ik meer informatie krijgen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie via telefoonnummer 14 0184. Meer informatie vindt u op onderstaande websites van de SVn en NHG.