Wet goed verhuurderschap

Bij de verhuur van woningen vinden regelmatig misstanden plaatst. Er bestaat geen mogelijkheid om richting een verhuurder op te treden. Huurders zijn vaak ook terughoudend om richting verhuurders stappen te ondernemen.

Op 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap in werking getreden. De Wet goed verhuurderschap biedt een oplossing voor problemen op de verhuurmarkt. Elke verhuurder of woningcorporatie moet hieraan voldoen. Gemeenten hebben daarnaast de taak en bevoegdheid gekregen om te handhaven als een verhuurder of woningcorporatie zich niet aan de regels houdt.

De algemene regels voor goed verhuurderschap zijn:

 • Het onthouden van iedere vorm van discriminatie door middel van een transparant selectieproces, objectieve selectiecriteria, motivering keuze huurder en een vastgelegde werkwijze ter voorkoming van discriminatie;
 • Het onthouden van iedere vorm van intimidatie;
 • Regels omtrent de waarborgsom en servicekosten;
 • Schriftelijk vastleggen van de huurovereenkomst;
 • De huurder schriftelijk informeren over de rechten en plichten ten aanzien van het gehuurde, de contactgegevens van het meldpunt en van de verhuurder, de servicekosten en waarborgsom;
 • Verbod op dubbele bemiddelingskosten;
 • Aparte arbeids- en huurovereenkomst voor arbeidsmigranten en informatie in een taal die de arbeidsmigrant begrijpt.

Meer informatie kunt u lezen op: Welke nieuwe regels voor verhuurders en verhuurbemiddelaars gelden vanaf 1 juli 2023? | Rijksoverheid.nl.

Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag

Sommige verhuurders of huisbazen nemen het niet zo nauw met de rechten van de huurder. Zij houden zich niet aan de wetten en regels. Ze onderhouden de woningen slecht en/of vragen veel te hoge huren. Soms zetten ze huurders onder druk. Ook kan er sprake zijn van discriminatie. Daardoor kunnen ongewenste situaties ontstaan waarbij huurders zich niet veilig voelen in hun woning.
De gemeente Sliedrecht gaat daarom een Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag inrichten. Dit meldpunt wordt beheerd door een maatschappelijke organisatie en past binnen de kernopgaven van de gemeente Sliedrecht namelijk een Veilig & Inclusief Sliedrecht.

Via het meldpunt brengt de gemeente de misstanden in beeld. Zij doet dit samen met huurders en andere partijen uit Sliedrecht. Misstanden kunnen gratis en anoniem gemeld worden.

Wilt u iets melden?

Heeft u problemen met uw verhuurder of huisbaas? Dan neemt u zelf de 1e stap en gaat met de verhuurder in gesprek. Natuurlijk begrijpen wij dat dit moeilijk of lastig voor u kan zijn. Komt u er na het 1e gesprek samen niet uit? Of heeft u hulp nodig bij een volgend gesprek? Dan mag u dit doorgeven bij het Meldpunt.

Het meldpunt bij een maatschappelijke organisatie wordt op dit moment ingericht. Het melden van ongewenst verhuurgedrag kan op dit moment door een mail te sturen naar gemeente@sliedrecht.nl.
Huurt u een woning van Tablis Wonen? Meld u zich dan bij Tablis.

Belangrijk

Meldt u ongewenst verhuurgedrag via gemeente@sliedrecht.nl? Zorg dan dat u in uw mail de volgende dingen zet:

 • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
 • De naam van de verhuurder en zijn of haar contactgegevens
 • Een beschrijving van de klacht
 • Geef aan of u het probleem heeft besproken met de verhuurder

We gaan uiterst vertrouwelijk met uw gegevens om.