Wonen en welstand

U wilt graag in een prettige omgeving wonen. Dat wil de gemeente Sliedrecht ook graag. Daarom zorgen we voor betaalbare woningen en voor groen in de wijk. En voor speeltuintjes, winkels en scholen.

Wij vinden dat iedereen in een woning mag wonen die bij hem past. Of u nu een uitkering heeft of een (boven)modaal inkomen. En of het gaat om uw eerste woning of uw laatste. We willen dat iedereen zich thuis voelt in Sliedrecht.

Wat doen we de komende tijd?

We werken eraan dat iedereen die dat wenst in Sliedrecht een woning vindt. Dat lukt nu nog niet helemaal.

Wat kunt u zelf doen?

U kunt zelf een steentje bijdragen door te kiezen voor een woning die bij u past. Ook als u zelf het geld niet hebt. U kunt bij de gemeente een lening aanvragen voor diverse aanpassingen van uw woning. Bijvoorbeeld een starterslening, blijverslening en duurzaamheidslening.

Sociale huurwoningen

We maken ieder jaar afspraken met Tablis Wonen over betaalbare huurwoningen. Die afspraken gaan ook over de aansluiting op het warmtenet. Heel belangrijk, want na aansluiting op het warmtenet hebben woningen geen aardgas meer.

De gemeente is nog eigenaar van enkele woningen. We bekijken of we die woningen kunnen verkopen.

Stedelijke vernieuwing

We doen ons best om Sliedrecht zo aantrekkelijk mogelijk te maken.

U hebt vast wel gezien dat het Burgemeester Winklerplein wordt opgeknapt. En wat vindt u van de terrassen aan de Kerkbuurt? De komende jaren gaan we op meer plekken in Sliedrecht aan de slag.
In het dorp staan veel woningen dicht bij elkaar. Eigenlijk net als in een stad. Wij denken dat dit beter kan. De nieuwe Staatsliedenbuurt is een mooi voorbeeld. Daarom zoeken we samen met woningcorporatie Tablis Wonen en de ontwikkelaars naar nieuwe mogelijkheden.

De Omgevingsvisie is hierbij belangrijk. Wij nodigen u graag uit om mee te denken! Lees meer op de pagina over de Omgevingsvisie.

Welstand

Iedereen woont graag in een mooie omgeving. We willen voorkomen dat woningen of andere gebouwen de openbare ruimte ontsieren. Daarom hebben we een Welstandsnota. Hierin staat waaraan bouwwerken moeten voldoen. De nota helpt inwoners, ondernemers en ontwikkelaars met de ruimtelijke kwaliteit van hun bouwproject. U weet dan vooraf waarop de welstandscommissie uw bouwplan toetst. De welstandscommissie (ook wel commissie ruimtelijke kwaliteit) brengt elk jaar verslag uit aan de gemeenteraad.

Wilt u een reclamebord op uw winkel of gebouw? Lees hier meer over de regels voor reclame. Vaak heeft u een vergunning nodig.