Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Sliedrecht Bestuur

Bestuur

Het gemeentelijke bestuur bestaat uit de gemeenteraad, het college van B&W en de burgemeester. 

Meer informatie over gemeentebesturen vindt u op de website van Huis voor democratie en rechtsstaat: www.prodemos.nl.Gemeenteraad


De gemeenteraad is het algemeen bestuur van de gemeente en wordt ondersteund door de griffie (griffie@sliedrecht.nl). Inwoners kiezen de raadsleden tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. De raad bestaat in Sliedrecht uit 21 leden en gaat over de financiën van de gemeente (budgetrecht). Verder stelt de raad de beleidskaders en controleert zij het college van burgemeester en wethouders. Burgemeester Bram van Hemmen is voorzitter van de gemeenteraad. Raadslid Gerrit Venis is plaatsvervangend voorzitter.College van B&W

Het college van burgemeester en wethouders zorgt voor het dagelijks bestuur van de gemeente. De gemeenteraad benoemt de wethouders, die samen met de burgemeester het college vormen. Het college wordt ondersteund door de ambtelijke organisatie. Deze organisatie is, net als de griffie van de raad, een schakel naar de bewoners, bedrijven en allerlei instellingen van Sliedrecht. 

Aan het hoofd van de ambtelijke organisatie staat de gemeentesecretaris. In Sliedrecht is dit Rita van Breugel. Zij is tevens eerste adviseur van het college en de schakel tussen de ambtelijke organisatie en het college.


Het college van B&W bestaat in Sliedrecht uit de burgemeester (voorzitter), vier wethouders en de gemeentesecretaris. De gemeentesecretaris is de schakel tussen het college en de ambtelijke organisatie.


Het college voert ook het personeelsbeleid van de gemeentelijke organisatie. In het college hebben de burgemeester en de wethouders ieder een eigen taakgebied of 'portefeuille' zoals onderwijs, openbare werken, financiën, huisvesting, sport en cultuur. Over voorstellen aan de raad moet door het college als geheel besloten worden. Het college beslist bij meerderheid van stemmen, waarbij de stem van de burgemeester dubbel telt als de stemmen staken. In Sliedrecht vergadert het college van B&W iedere dinsdag.Burgemeester


De burgemeester wordt op aanbeveling van de raad benoemd door de Koning. Naast voorzitter van de raad is hij ook voorzitter van het college. Hij is als burgemeester o.a. verantwoordelijk voor de eenheid van het beleid en moet hij ervoor zorgen dat het college de besluiten van de raad uitvoert.Drechtsteden

Met Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht en Zwijndrecht vormt Sliedrecht de Drechtsteden. De regio Drechtsteden wordt bestuurd door het Drechtstedenbestuur en de Drechtraad, waar ook leden van Sliedrecht in zitten. Ze voeren projecten uit met als doel het wonen, werken en recreëren in deze regio aantrekkelijker te maken. De provincie Zuid-Holland steunt de samenwerking.


Meer informatie

Wilt u meer informatie over het college of voor een afspraak maken met (één van) de collegeleden? Dan kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat, tel. (0184) 495 815 of 495 816.

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn