Burgemeester Jan de Vries

052dd09042021Sliedrecht-┬ęKloetDe burgemeester wordt benoemd door de Koning. Dit op aanbeveling van de raad. De burgemeester is voorzitter van de raad én van het college. Hij is onafhankelijk en onpartijdig.

De burgemeester moet ervoor zorgen dat het college de besluiten van de raad uitvoert. Hij speelt een verbindende rol bij het coördineren, stimuleren en in gang zetten van het gemeentelijke beleid.

Portefeuille

  • Openbare orde en veiligheid
  • Preventief en correctief alcohol- en drugsbeleid
  • Bestuur en juridische zaken
  • Handhaving openbare orde en veiligheid
  • Dienstverlening, bedrijfsvoering en personeel & organisatie

Nevenfuncties

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties (bezoldigd)

  • Lid raad van toezicht van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg en de Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering    
  • Lid raad van toezicht van de Stichting Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel en van de daarmee per 1 januari 2021 bestuurlijk gefuseerde Stichting Sardes
  • Voorzitter van de Stichting ter Bevordering van de Christelijke Pers in Nederland (verbonden aan Dagblad Trouw) 

Contactgegevens

De heer mr. drs. J.M. de Vries
E-mail: burgemeester@sliedrecht.nl
Telefoon: (0184) 495 816