College van B&W

Burgemeester en wethouders zorgen voor het dagelijks bestuur van de gemeente. De gemeenteraad benoemt de wethouders, die samen met de burgemeester het college vormen.

College gemeente Sliedrecht 2022

Van links naar rechts: gemeentesecretaris Niels Kuiper, wethouder Cees Paas, wethouder Roelant Bijderwieden, burgemeester Jan de Vries en wethouder Ton Spek

De ambtenaren ondersteunen het college. Zij zijn ook een schakel naar de inwoners, bedrijven en organisaties in Sliedrecht.

Collegeleden en taken

De burgemeester is voorzitter van het college. De andere collegeleden zijn de drie wethouders en de gemeentesecretaris. De burgemeester en de wethouders hebben ieder een eigen taakgebied of 'portefeuille'. Zoals onderwijs, openbare werken, financiën, huisvesting, sport en cultuur. De portefeuilles van elke wethouder vindt u in het overzicht rechts.

Samen werken áán, vóór en mét Sliedrecht

Burgemeester en wethouders voeren het programma van de gemeenteraad uit. Ze hebben het raadsprogramma uitgewerkt in het uitvoeringsprogramma 'Samen werken áán, vóór en mét Sliedrecht'. Hierin staan de ambities en plannen voor 2018 tot 2022 met een overzicht van de financiën. In de kadernota en begroting staan de ambities per jaar uitgewerkt.
 
Het college vergadert elke dinsdag. Bijvoorbeeld over voorstellen aan de raad. Het college beslist bij meerderheid van stemmen. Bij gelijke stemmen telt de stem van de burgemeester dubbel.

Afspraak maken?

Wilt u een afspraak maken met (één van) de collegeleden? Neem dan contact op met het bestuurssecretariaat: bestuurssecretariaat@sliedrecht.nl.
Kijk voor meer informatie over het bestuur van de gemeente ook eens op www.prodemos.nl.