Gemeentesecretaris Niels Kuiper

Niels Kuiper is gemeentesecretaris in Sliedrecht. Hij is de schakel tussen het college en de ambtenaren. Als algemeen directeur leidt hij de gemeentelijke organisatie.

Niels Kuiper_2022Nevenfuncties

Vanuit zijn rol als gemeentesecretaris heeft Niels Kuiper een aantal andere functies:

  • Adviesgroep Gemeentesecretarissen Veiligheid (AGV) Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
  • Stuurgroep Bevolkingszorg Zuid-Holland Zuid
  • Netwerksecretarissen Drechtsteden
  • Plaatsvervangend coördinerend gemeentesecretaris (PCGS) Veiligheidsregio

Contactgegevens

De heer N.H. Kuiper
E-mail: nh.kuiper@sliedrecht.nl
Telefoon: 14 0184