Gemeentesecretaris Niels Kuiper

Niels Kuiper is gemeentesecretaris in Sliedrecht. Hij is de schakel tussen het college en de ambtenaren. Als algemeen directeur leidt hij de gemeentelijke organisatie.

Niels Kuiper, gemeentesecretarisNevenfuncties

Vanuit zijn rol als gemeentesecretaris heeft Niels Kuiper een aantal andere functies:

  • Adviesgroep Gemeentesecretarissen Veiligheid (AGV) Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
  • Stuurgroep Bevolkingszorg Zuid-Holland Zuid
  • Netwerksecretarissen Drechtsteden
  • Plaatsvervangend coördinerend gemeentesecretaris (PCGS) Veiligheidsregio

Contactgegevens

De heer N.H. Kuiper
E-mail: nh.kuiper@sliedrecht.nl
Secretaresse: C.P. van Dalen
Telefoon: (0184) 495818