Wethouder Roelant Bijderwieden

Roelant Bijderwieden is wethouder namens de VVD. Hij is de 3e locoburgemeester. Zijn vervanger is wethouder Cees Paas.

Roelant Bijderwieden_2022Portefeuille

  • Economie
  • Ruimtelijke Ordening
  • Grondbeleid
  • Gemeentelijk Vastgoed
  • Vergunningen, Toezicht en Handhaving
  • Milieu
  • Sport
  • Toerisme en Recreatie

Nevenfuncties

Vanuit zijn rol als wethouder heeft Roelant Bijderwieden een aantal andere functies:

Deze gegevens volgen binnenkort

Contactgegevens

De heer R. Bijderwieden
r.bijderwieden@sliedrecht.nl
0184-495817