Wethouder Roelant Bijderwieden

Roelant Bijderwieden is wethouder namens de VVD. Hij is de 3e locoburgemeester. Zijn vervanger is wethouder Cees Paas.

Roelant Bijderwieden_2022Portefeuille

 • Economie
 • Ruimtelijke Ordening
 • Grondbeleid
 • Gemeentelijk Vastgoed
 • Vergunningen, Toezicht en Handhaving
 • Milieu
 • Sport
 • Toerisme en Recreatie

Projecten

 • Dossier Chemours / DuPont
 • Implementatie Omgevingswet

Nevenfuncties

Vanuit zijn rol als wethouder heeft Roelant Bijderwieden een aantal andere functies:

 • Smart Delta Drechtsteden: lid bestuurlijk overleg Economie en Werken
 • Smart Delta Drechtsteden: lid bestuurlijk overleg bouwen en ruimtelijke ontwikkeling
 • Lid Gebiedsraad A5H
 • Lid OZHZ
 • Lid Taakgroep Rijn/Waal
 • Aandeelhoudersvergadering en Raad van Vennoten ROM-D

Contactgegevens

De heer R. Bijderwieden
r.bijderwieden@sliedrecht.nl
Secretaresse: mw. P. Rockx
0184-495817