Wethouder Ton Spek

Ton Spek is wethouder namens het CDA. Hij is de 2e locoburgemeester. Zijn vervanger is wethouder Roelant Bijderwieden.

Ton Spek_2022Portefeuille

 • Beheer en Openbare Ruimte
 • Mobiliteit en Bereikbaarheid
 • Wonen
 • Duurzaamheid

Nevenfuncties

Vanuit zijn rol als wethouder heeft Ton Spek een aantal andere functies:

 • Smart Delta Drechtsteden: voorzitter bestuurlijk overleg bereikbaarheid
 • Algemeen Bestuur Gevudo
 • Voorzitter Maatschappelijke Advies Groep MIRT-Verkenning A15
 • Bestuurlijke Advies Groep MIRT Verkenning A15
 • Aandeelhoudersvergadering OASEN
 • Stuurgroep Waterbus
 • Regionaal Platform Verkeersveiligheid
 • Regionaal Maatschappelijke Agenda overleg bereikbaarheid
 • Aandeelhoudersvergadering Stroomlijn BV
 • Ambassadeur van de Wethoudersvereniging

Daarnaast heeft hij nog enkele onbetaalde functies:

 • Vrijwilliger verpleeghuis Waerthove
 • Vrijwilliger PI De Dordtse Poorten
 • Bestuurslid stichting JA

Contactgegevens

De heer T.A. Spek
E-mail: ta.spek@sliedrecht.nl
Telefoon: (0184) 495  815