100 Jaar Raadhuis in Sliedrechts Museum

Op een zonnige zaterdagmiddag verzamelden zich zo’n 45 geïnteresseerden voor een historisch moment: de officiële opening van de tentoonstelling ‘100 jaar raadhuis’ in het Sliedrechts Museum. Een evenement dat een mijlpaal markeerde in de viering van het eeuwfeest van het oude raadhuis.

De middag begon met een warm welkomstwoord van de voorzitter van het Sliedrechts Museum, Joost Verhoef. Hij zei verheugd te zijn dat er zoveel belangstellenden aanwezig waren: mensen van de Historische Vereniging Sliedrecht, van de genealogische vereniging ‘De Stamboom’, vrijwilligers van het Sliedrechts Museum, leden van de Club van 100 van het museum, en ook van de zijde van het gemeentebestuur. Bert Gort, verantwoordelijk voor de exposities, gaf aan verrast te zijn dat er zoveel foto’s, objecten en mooie verhalen naar boven kwamen in de zoektocht naar artikelen van het raadhuis. De trouwzaal nam een belangrijke plaats in en is nog steeds als zodanig in gebruik. Hij vroeg alle aanwezigen zoveel mogelijk trouwfoto’s te komen brengen, die een mooie collectie moeten gaan vormen van 100 jaar huwelijken in het gemeentehuis. 

01-Collage collage 100 jaar Raadhuis_1

Heb vrede met uw huis

Burgemeester Jan de Vries nam vervolgens het woord en begon zijn speech met een quote van burgemeester Drijber bij de opening van het raadhuis 100 jaar geleden, ‘Heb vrede met uw huis’. En vrede met het raadhuis was er, want het raadhuis heeft gedurende de afgelopen 100 jaar tot volle tevredenheid gediend als het raadhuis van de inwoners van Sliedrecht. 

Eigenlijk staan we nu in het oude raadhuis, dat nu het Sliedrechts Museum is. Door ruimtegebrek werd in 1921 besloten tot de bouw van een nieuw, groter raadhuis aan het Dr. Langeveldplein. Het werd in 1923 officieel geopend. Al enige jaren geleden werd duidelijk dat de raadzaal te klein werd, waardoor uitgeweken moest worden naar De Lockhorst voor de raadsvergaderingen. Daarnaast is het gebouw technisch in slechte staat. Om het rijksmonument ook voor de toekomst te behouden, is een grote renovatie nodig. 

Ons raadhuis is niet alleen een architectonisch juweel, maar heeft ook een bindende kracht die mensen onderdak biedt om te vergaderen, te werken, elkaar te ontmoeten. Het moet een Huis van Democratie worden. Burgemeester Drijber zei ‘Heb vrede met dit huis’; ik zeg ‘Heb vrede IN dit huis’. Democratie kan alleen bestaan als mensen met elkaar in debat gaan. Soms zijn dat heftige debatten en dan gaat het er niet altijd ‘vredig’ aan toe. Dan komen tegenstellingen naar voren. Het is goed dat die worden geuit. Natuurlijk moet op een gegeven moment een besluit worden genomen en vaak was niet iedereen hier even blij mee. Ook dat is democratie. Je mag het oneens zijn met elkaar maar we blijven respectvol naar elkaar.  

Raadhuis open tijdens Open Monumentendag

Op 9 september, tijdens Open Monumentendag, is het raadhuis geopend voor iedereen. Dan kunnen inwoners de plannen zien voor de grote renovatie en de bestemming die het raadhuis daarna gaat krijgen. Deze tentoonstelling laat zien dat een gebouw pas gaat leven door haar gebruikers. Hij laat een prachtig beeld zien van de gebruikers en van de inwoners van Sliedrecht, die er bijvoorbeeld getrouwd zijn. De festiviteiten gaan door op 8 september en op 9 september. Dat alles door de grote inzet van vrijwilligers van het Historisch Platform Sliedrecht. Ik wil die vrijwilligers daarom enorm bedanken voor hun inzet en liefde voor het historisch verleden van deze mooie gemeente’. 

Hierna verrichtte burgemeester De Vries de officiële openingshandeling. Met een druk op de knop werd het licht ontstoken achter een grote foto van het raadhuis 100 jaar geleden. Vervolgens konden de aanwezigen de tentoonstelling bekijken.