Column Plannen, drempels, boetes en ...

Als ik door Sliedrecht loop, ren, fiets of rijd besef ik iedere keer weer hoe belangrijk het is dat ik dat veilig kan doen. Sliedrecht is een dichtbevolkte gemeente met veel bedrijvigheid, een beperkt aantal ontsluitingswegen en dus veel verkeersdrukte. Dat maakt dat alle verschillende weggebruikers rekening moeten houden met elkaar.

Op 25 juli en 2 augustus heeft de Politie op de Rembrandtlaan snelheidscontroles uitgevoerd. In totaal 40 automobilisten reden te hard en zijn bekeurd. De hoogst gemeten snelheid was 74 km per uur. Dat is 50% meer dan de toegestane maximumsnelheid. Het gevolg is dat hun remafstand minimaal verdubbelde. De maximumsnelheid van 50 km per uur is niet voor niets gekozen. Op de drukke Rembrandtlaan liggen verschillende oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. In de afgelopen jaren hebben er op onze doorgaande wegen diverse ongelukken plaatsgevonden, met veel leed tot gevolg.

Veel Sliedrechters maken zich dan ook zorgen over de verkeersveiligheid in hun buurt. Uit onderzoek en uit alle gesprekken die ik voer, blijkt dat dit voor Sliedrechters de belangrijkste veiligheidsprioriteit is. De gemeenteraad heeft afgelopen voorjaar een Integraal Veiligheidsplan vastgesteld. Het verbeteren van de verkeersveiligheid is daarin een van onze belangrijkste prioriteiten. Zo proberen we onze wegen verkeersveilig in te richten. Zo wordt met dat doel onder verantwoordelijkheid van verkeerswethouder Spek de Ouverture heringericht. Tegelijkertijd hebben we ons voorgenomen meer te controleren en te handhaven. Hier ben ik als burgemeester verantwoordelijk voor. De automobilisten die in de afgelopen weken een verkeersboete in hun brievenbus hebben ontvangen, hebben dat inmiddels ervaren.

Ik zei het al, in het drukke Sliedrechtse verkeer moeten we rekening houden met elkaar. Want wij allen zijn het verkeer. En dus begint een verkeersveiliger Sliedrecht ook bij onszelf. Meer plannen, meer drempels en meer boetes werken niet als wij ook niet allemaal ons verkeersgedrag aanpassen. Niet om een boete te voorkomen maar voor de veiligheid van jezelf en vooral die van de ander.

Column

Jan de Vries, burgemeester