Stichting Leergeld biedt kansen

In Nederland groeit 1 op de 12 kinderen op in armoede. Deze kinderen doen niet mee aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes normaal zijn omdat er niet genoeg geld is. Ze zitten niet op zwemles, voetbal of spelen een instrument. Ze hebben vaak ook geen goede fiets of laptop om op school goed mee te doen.

Stichting Leergeld heeft als doel om ervoor te zorgen dat alle kinderen meedoen, ongeacht de financiële situatie van hun ouders. Of het nu gaat om schoolspullen, sportcontributies, culturele activiteiten en andere benodigdheden. 

Kom in aanmerking

In een samenleving waar gelijke kansen voor alle kinderen van groot belang zijn, speelt Stichting Leergeld een cruciale rol. Deze stichting helpt kinderen uit gezinnen met beperkte financiële middelen. Stichting Leergeld heeft als voorwaarde dat het gezinsinkomen doorgaans niet hoger is dan 120 tot 130% van het sociaal minimum (bijstandsniveau) om ondersteuning te krijgen. 

Contact

Wilt u hulp voor uw kind of kent u een kind wat hulp kan gebruiken, dan is Stichting Leergeld een plek waar u terecht kunt. Heeft u hulp nodig bij het indienen van aanvragen? Dan kunt u contact opnemen met Het Bonkelaarhuis. 

Voor meer informatie kunt u naar www.leergeld.nl of www.bonkelaarhuis.nl > financieel en juridisch