Statenleden op bezoek in Sliedrecht

Op 9 juni 2023 bezocht een delegatie van de nieuwe Provinciale Staten Smart Delta Drechtsteden. Ondanks de drukke agenda gingen Statenleden van CDA, D66, PVV, SGP en VVD in op de uitnodiging van Smart Delta Drechtsteden om geïnformeerd te worden over de woningbouwambities in samenhang met economie, mobiliteit en leefbaarheid. Het bezoek startte in een tent in Sliedrecht-Noord.

Statenleden kregen via diverse korte presentaties te horen waarom het zo belangrijk is om bij nieuwbouw direct rekening te houden met werken, mobiliteit en leefbaarheid. De zeven gemeenten van Smart Delta Drechtsteden hebben de gezamenlijke ambitie om tot 2030 25.000 nieuwe woningen te realiseren voor verschillende doelgroepen. Van woningen voor senioren en starters tot huisvesting voor het talent dat ons bedrijfsleven nodig heeft. Samenwerken, tussen provincie en gemeentes, is daarom van groot belang. Ook onderwijs en bedrijfsleven spelen hierin een belangrijke rol. Om het belang van samenwerken op gemeentelijk niveau te benadrukken, waren ook de gemeenten Gorinchem en Molenlanden aanwezig.

Burgemeester Jan de Vries heette de Statenleden hartelijk welkom in Sliedrecht. De Vries zei tegen de Statenleden: "Vandaag laten we u graag zien waar de ambities liggen in de Drechtsteden gemeenten. Als gemeente Sliedrecht willen wij zo ook bijdragen aan de nationale woningbouwopgave. Dat doen we wel door direct te investeren in de ruimtelijke kwaliteit, zodat er een mooie overgang ontstaat tussen Sliedrecht en het landelijk gebied. Overigens bouwen wij niet alleen door stenen te stapelen maar ook aan sterke gemeenschappen door zaken in samenhang op te pakken. Zowel binnenstedelijk als buitenstedelijk in Sliedrecht-Noord. Met een nieuwe brug over de A15, mede mogelijk gemaakt door een forse rijkssubsidie, zal dit nieuwe deel van Sliedrecht direct verbonden zijn met het huidige Sliedrecht. Nabijheid van het station, werkgelegenheid en voorzieningen is cruciaal bij te bouwen aan de toekomst van Sliedrecht.”

Statenleden op bezoek