Klimaatregio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden weer een stap dichterbij klimaatbestendige regio: 2,5 miljoen euro subsidie toegekend

De regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden heeft via het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) van het Rijk € 2,5 miljoen subsidie ontvangen. De subsidie stelt de regio in staat om haar klimaatambities versneld uit te voeren. Zo komen we een stap dichterbij ons doel: een klimaatbestendige regio in 2050.

Impulsregeling Klimaatadaptatie

De rijksbijdrage is bedoeld voor het nemen van klimaatadaptatiemaatregelen tegen wateroverlast, droogte en overstromingen in de openbare ruimte. Het Rijk betaalt een derde van de kosten. De partners in de werkregio leggen zelf nog 5 miljoen euro bij. Met dit geld voeren we in de komende jaren 29 projecten uit. Deze zijn uiterlijk eind 2027 klaar.

Wat gaan we zoal doen met de subsidie?

Samen met de gemeenten Alblasserdam, Papendrecht, Hardinxveld-Giessendam, Gorinchem, Vijfheerenlanden, Molenlanden, Waterschap Rivierenland, de provincies Zuid-Holland en Utrecht gaat de gemeente Sliedrecht aan de slag met de subsidie.

Sliedrecht: aan de slag met water bergen in groen en onder verharding

In de Vogelbuurt gaan we de parkeerplaatsen aanpassen aan het huidige en verwachte klimaat. Dankzij de aanpassing wordt hemelwater vertraagd afgevoerd en beter in de bodem opgenomen. In de Staatsliedenbuurt maken we een bovengrondse waterberging in de vorm van een wadi. Met een wadi wordt het regen opvangen, tijdelijk geborgen en vertraagd afgevoerd.

Klimaatregio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden

Sinds 2018 werkt de gemeente in de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden samen om de effecten van klimaatverandering te minderen. In 2021 ondertekenden stakeholders in de regio de Regionale Adaptatie Strategie. Een grote stap. De RAS is daarna verder uitgewerkt in een Uitvoeringsagenda. Meer weten over de klimaatregio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, het klimaat en het waterschap? Kijk op www.waterschaprivierenland.nl/klimaatregio-alblasserwaard-vijfheerenlanden.