Oktober

 • Klimaatregio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden weer een stap dichterbij klimaatbestendige regio: 2,5 miljoen euro subsidie toegekend

  05 december 2023

  De regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden heeft via het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) van het Rijk € 2,5 miljoen subsidie ontvangen. De subsidie stelt de regio in staat om haar klimaatambities versneld uit te voeren. Zo komen we een stap dichterbij ons doel: een klimaatbestendige regio in 2050.

 • Mobiliteit enquête

  13 oktober 2023

  De gemeente Sliedrecht werkt aan een nieuw Verkeers- en Mobiliteitsplan. Wij zijn benieuwd naar uw mening over verkeer en vervoer nu en in de toekomst. Hoe waardeert u de huidige voorzieningen voor fiets, openbaar vervoer en auto? Hoe wilt u zich in de toekomst binnen Sliedrecht verplaatsen? Welke behoeften heeft u ten aanzien van de bereikbaarheid van Sliedrecht? Mede op basis van uw mening maken we beleid over verkeer en vervoer in de gemeente Sliedrecht.

 • Begroting Sliedrecht sluitend met oog op de toekomst

  09 oktober 2023

  De wereld om ons heen verandert continue. De grote ontwikkelingen rondom klimaat en economie volgen elkaar in hoog tempo op. In Sliedrecht is de onzekerheid over de vervuiling met PFAS een heel direct voorbeeld van de ontwikkelingen waarmee wij worden geconfronteerd. Een gevolg van de economische ontwikkelingen is dat de financiële zorgen voor veel inwoners steeds groter zijn.