Nieuw bestemmingsplan Sliedrecht Buiten

Sliedrecht Buiten wordt één van de belangrijke sportieve knooppunten in de gemeente. Behalve ruimte voor sportverenigingen komt er in het gebied een Toeristische Overstappunt (TOP) met parkeervoorziening, een openbaar wandelgebied en een horecavoorziening. Op 14 mei wordt het definitieve bestemmingsplan van Sliedrecht Buiten en Stationspark III oordeelsvormend voorgelegd aan de Raad.

"Als gemeente Sliedrecht zijn we trots op onze bloeiende sportverenigingen en willen we onze inwoners graag faciliteren met moderne sportfaciliteiten", aldus wethouder Ton Spek. "De locatie van voetbalvereniging VV Sliedrecht en van tennisvereniging SLTC zijn echter gedateerd en verdienen een verbetering. Op de huidige locatie is er geen ruimte voor uitbreiding en daarnaast was er een zoektocht naar een locatie voor een Toeristisch Overstap Punt (TOP). Op de nieuwe locatie kunnen we ook ingaan op de wensen van de kindergemeenteraad, onder andere voor openbaar sporten en een baggerjungle."

Bedrijventerrein

Sliedrecht Buiten omvat meerdere functies, zoals een TOP (toeristisch overstappunt) met horeca, recreatie, natuur en sportvelden voor verschillende sporten zoals voetbal, tennis, padel en een sportschool. Met de verplaatsing van de sportvelden naar Sliedrecht Buiten ontstaat er ruimte voor het ontwikkeling van een bedrijventerrein.

Investeringskrediet

Voor het realiseren van de plannen is een investering nodig van 18,2 miljoen euro. Deze kosten waren al voorzien in de begroting, maar komen na vaststelling in de gemeenteraad ook echt beschikbaar voor het project. Deze aanvraag hangt samen met het vaststellen van het bestemmingsplan voor Sliedrecht-Buiten en Stationspark III omdat na vaststelling van het bestemmingsplan het project daadwerkelijk gerealiseerd kan gaan worden. Tegelijk met het bestemmingsplan wordt ook het benodigde investeringskrediet voor Sliedrecht Buiten aangevraagd aan de Raad.

Oordeelsvormend - Gemeenteraad Sliedrecht
Op 4 mei 2024 wordt het bestemmingsplan tijdens de oordeelsvormende vergadering van de gemeenteraad vastgesteld. Alle stukken over het bestemmingsplan vindt u op de website van raad.sliedrecht.nl onder Vaststelling bestemmingsplan Sliedrecht Buiten en Stationspark III

De oordeelsvormend vergadering van de gemeenteraad vindt om 20:00 uur plaats in de raadzaal in De Lockhorst. U bent van harte welkom om deze vergaderingen bij te wonen, u hoeft zich daarvoor niet aan te melden. Deze vergadering wordt live in beeld en geluid uitgezonden via raad.sliedrecht.nl

Communicatie en Participatie

Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 14 december 2023 tot 24 januari 2024 ter inzage gelegen. Op het eerdere bestemmingsplan zijn zienswijzen ingediend. Naar aanleiding van een deel hiervan zijn er aanpassingen gedaan in het plan. Belanghebbenden zijn tijdens het proces meegenomen. Er zijn regelmatig gesprekken gevoerd met de sportverenigingen, grondeigenaren, ontwikkelaars, medeoverheden, maatschappelijke partners en overige belanghebbenden. Met de sportverenigingen wordt er toegewerkt naar financiële kaders waarbinnen nieuwe overeenkomsten worden gesloten voor het gebruik van het nieuwe sportpark. Met grondeigenaren wordt gewerkt aan het opstellen van ruilovereenkomsten. Ook aan de kinderen wordt gedacht. Op het terrein komt een baggerjungle voor kinderen. De kindergemeenteraad en SOJS worden nauw betrokken bij het ontwerp hiervan.