April

 • Werkzaamheden Fuutstraat voorlopig stilgelegd

  29 april 2024

  In de wijk Vogelbuurt-Zuid werken we aan het riool. Vorige week is aangegeven dat de werkzaamheden tijdelijk zijn gestopt en dat de sleuven veilig afgedekt zijn. De bewoners uit de buurt zijn via een persoonlijke brief uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst waarin de voorlopige resultaten van het onderzoek aan de bewoners worden voorgelegd en de vervolgstappen worden toegelicht.

 • Reactie college Sliedrecht na besluiten over Noord-Zuidverbinding en zwembad

  26 april 2024


  Tijdens de raadsvergadering van 23 april heeft een meerderheid van de Sliedrechtse gemeenteraad een tweetal besluiten genomen, over de Noord-Zuidverbinding en het zwembad. Met deze twee besluiten wordt, volgens het college, een belangrijke volgende stap gezet in de ontwikkeling van Sliedrecht, op het gebied van bereikbaarheid, woonruimte en gezondheid.

 • Lintjesregen 2024 Sliedrecht

  26 april 2024

  Vier inwoners van Sliedrecht zijn op vrijdag 26 april 2024 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau als blijk van waardering voor hun jarenlange vrijwilligerswerk. Burgemeester Jan de Vries reikte de Koninklijke onderscheidingen uit aan het viertal Sliedrechters tijdens de Lintjesregen in zalencentrum De Lockhorst. Bijzonder is dat dit jaar een echtpaar tot de gedecoreerden behoort.

 • Gemeente Sliedrecht ontvangt van het Rijk € 2.2 miljoen subsidie voor het terugdringen van de woningnood in Sliedrecht

  25 april 2024

  Geweldig nieuws voor het plan Binnenstedelijke Herstructurering Sliedrecht! De gemeente heeft een subsidie van maar liefst € 2.2 miljoen van het Rijk binnengesleept. Met deze subsidie kan de prangende woningnood in Sliedrecht aangepakt worden.

 • Programma 4 en 5 mei 2024 in Sliedrecht

  30 april 2024

  De Stichting Comité 4 en 5 mei Sliedrecht heeft het programma bekend gemaakt voor Dodenherdenking en Bevrijdingsdag in Sliedrecht.Op zaterdag 4 mei herdenken wij allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord; zowel tijdens de Tweede Wereldoorlog en de koloniale oorlog in Indonesië, als in oorlogssituaties en bij vredesoperaties daarna. Op zondag 5 mei vieren we onze vrijheid.

 • Gemeente aan de slag met Ravijnjaar

  23 april 2024

  Maandag 22 april was er een vergadering met het college en de gemeenteraad over de meerjarenraming van de gemeentelijke begroting. Het college besprak met de gemeenteraad het proces naar definitieve besluiten over het zogenaamde 'Ravijnjaar'.

 • Werkzaamheden aan de Fuutstraat

  19 april 2024

  In de wijk Vogelbuurt-Zuid verricht Aannemer De Kuiper Infrabouw werkzaamheden uit, in opdracht van Gemeente Sliedrecht. De werkzaamheden in fase 2 zijn tijdelijk stopgezet.

 • Opvang Oekraïense vluchtelingen in Sliedrecht

  29 april 2024

  Afgelopen dagen verscheen een bericht op Sliedrecht24 over de financiering van de gemeentelijke opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen. Burgemeester de Vries neemt met kracht afstand van het bericht waarin gesteld wordt dat de gemeente Sliedrecht om financiële redenen een veilig heenkomen biedt aan Oekraïense vluchtelingen. "Sliedrecht toont zich vanaf het ontstaan van deze verschrikkelijke oorlog solidair met de slachtoffers daarvan. Met dank aan de grote inzet van een ondernemer, diverse gezinnen, vele vrijwilligers en die van onze ambtenaren waren wij als een van de eerste gemeenten in staat om een grote groep vluchtelingen op te vangen. Allen lieten en laten daarin nog steeds hun hart spreken."

 • Overdracht Crossline monument is prachtige Sliedrechtse traditie

  17 april 2024

  Leerlingen van groep 8 van basisschool Henri Dunant hebben op woensdag 17 april het Crossline monument in Sliedrecht overgedragen aan de leerlingen van groep 7. Dankzij deze traditie blijft dit herdenkingsmonument in goede staat en worden de verhalen over de dappere Liniecrossers doorverteld.

 • Nieuw bestemmingsplan Sliedrecht Buiten

  18 april 2024

  Sliedrecht Buiten wordt één van de belangrijke sportieve knooppunten in de gemeente. Behalve ruimte voor sportverenigingen komt er in het gebied een Toeristische Overstappunt (TOP) met parkeervoorziening, een openbaar wandelgebied en een horecavoorziening. Op 14 mei wordt het definitieve bestemmingsplan van Sliedrecht Buiten en Stationspark III oordeelsvormend voorgelegd aan de Raad.

 • SOJS blijft gebruiker pand Elektra

  09 april 2024

  De rechter heeft de gemeente Sliedrecht op dinsdag 2 april in het gelijk gesteld voor wat betreft de opzegging van de huurovereenkomst met SOJS. De uitspraak betekent dat de oude huurovereenkomst met SOJS rechtsgeldig is opgezegd.

 • Derdelanders in Sliedrecht

  05 april 2024

  Derdelanders zijn mensen die vanwege de oorlog uit Oekraïne zijn gevlucht en daar ook woonden, maar niet de Oekraïense nationaliteit hebben.

 • Kinderen een topdag bezorgen bij Kids And Cars 2024

  03 april 2024

  Kinderen die het minder goed hebben en kinderen die vaak in een ziekenhuis moeten verblijven een onvergetelijke dag laten beleven. Dat is het doel van Kids And Cars.

 • Rechter stelt gemeente in het gelijk

  02 april 2024

  Op dinsdag 2 april heeft de rechter de gemeente in het gelijk gesteld voor wat betreft de opzegging van de huurovereenkomst met SOJS. De rechter heeft geoordeeld dat de gemeente zorgvuldig heeft gehandeld. De gemeente mag voor het verbouwde pand nieuwe afspraken maken.