Overdracht Crossline monument is prachtige Sliedrechtse traditie

Leerlingen van groep 8 van basisschool Henri Dunant hebben op woensdag 17 april het Crossline monument in Sliedrecht overgedragen aan de leerlingen van groep 7. Dankzij deze traditie blijft dit herdenkingsmonument in goede staat en worden de verhalen over de dappere Liniecrossers doorverteld.

Burgemeester Jan de Vries was een van de sprekers bij de herdenking en overdracht. Hij vertelde dat hij trots is op het feit dat de Henri Dunantschool het Crossline monument aan het Albrechtplein al bijna veertig jaar adopteert. De burgemeester ging in zijn speech in op het gebruik van de smartphone. De Liniecrossers leefden in een tijd dat er nog geen mobieltjes waren.

De Liniecrossers zetten hun levens aan het einde van de Tweede Wereldoorlog op het spel om een brug te slaan tussen het reeds bevrijde deel van Nederland en gebieden die nog bezet waren door de Duitsers. De burgemeester daagde de aanwezige leerlingen in zijn toespraak uit om het gebruik van hun mobieltjes te verminderen. "In de tijd die je overhoudt, kun je bij een monument in Sliedrecht langsgaan. Mocht je bij zo'n monument staan en een foto maken, tag mij dan gerust. Dan krijg je een dikke like van de burgemeester."

Ook directeur Willem Jan van Keulen van basisschool Henri Dunant hield een toespraak en leerlingen droegen zelfgeschreven gedichten voor. Daarna werden kransen en bloemen bij het monument gelegd. Er werd afgesloten met een erewacht en saluut.

Over het Crossline monument

Het Crossline monument aan het Albrechtplein is geplaatst om het werk van de Sliedrechtse crossers en de verzetsgroep Albrecht, die de vijandige linies vice versa doorkruisten voor informatie en diensten tijdens de Duitse bezetting, in levende herinnering te bewaren. Het monument is gemaakt door beeldhouwer Hans Bayens (1924-2003) die dit jaar 100 jaar zou zijn geworden.

Lees de toespraak van burgemeester Jan de Vries.

Klik op onderstaand album om alle foto's te bekijken.