Werkzaamheden Fuutstraat voorlopig stilgelegd

In de wijk Vogelbuurt-Zuid werken we aan het riool. Vorige week is aangegeven dat de werkzaamheden tijdelijk zijn gestopt en dat de sleuven veilig afgedekt zijn. De bewoners uit de buurt zijn via een persoonlijke brief uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst waarin de voorlopige resultaten van het onderzoek aan de bewoners worden voorgelegd en de vervolgstappen worden toegelicht.

Wethouder Ton Spek leeft mee met de bewoners. "Dit is al de tweede keer dat de werkzaamheden in deze wijk worden stilgelegd. Dat is vervelend voor de bewoners. Het welzijn van onze inwoners staat voor ons echter voorop. We willen eerst zeker weten wat er aan de hand is voor we verder kunnen en willen met de werkzaamheden."

Uitslag

De uitslag van het eerste gedeelte van het onderzoek worden gedeeld tijdens de informatiebijeenkomst die volgende week plaatsvindt. Tijdens deze bijeenkomst leggen de projectleider, de aannemer, vertegenwoordiger van de GGD en de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid de voorlopige resultaten van het onderzoek aan de bewoners voor en lichten zij de vervolgstappen toe. Op dit moment is duidelijk dat er nog aanvullend onderzoek nodig is. Dit onderzoek bepaalt welke procedures gevolgd moeten worden en wat de mogelijke gevolgen zijn voor de rioolwerkzaamheden.

Werkzaamheden

Tijdens het vervolgonderzoek voert de aannemer geen werkzaamheden uit. De kraan en ander bouwmaterieel worden tijdelijk verwijderd uit de straten. De straatstenen worden teruggelegd zodat alle straten weer toegankelijk zijn. Ook het speeltuintje maken we weer bereikbaar.

Resultaten

We verwachten begin juli de resultaten van het vervolgonderzoek te ontvangen. Op basis hiervan bepalen we welke stappen genomen kunnen worden. Zodra dit duidelijk is, worden de bewoners van de Fuutstraat en omgeving opnieuw uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst.